Jaarcongres 2020

Jaarcongres 2020

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Nadere informatie 2020 CEF Transport MAP call

De Europese Commissie heeft in samenwerking met INEA op 14 januari  de 2020 CEF Transport MAP call toegelicht. Er is ruim € 200 miljoen subsidie beschikbaar. De call sluit op 22 maart.

Beperkte scope
Het beschikbare budget komt ten goede aan studies ter voorbereiding van projecten op ‘pre-identified sections’ op de TEN-T corridors en de havens op het kernnetwerk.

’Pre-identified sections’ in Nederland zijn:

  • Spoor: Hannover-Amsterdam/Rotterdam, Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Zevenaar-Oberhausen.
  • Waterwegen: Rijn, Waal, Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Maas, Gent-Terneuzen en de Rijn-Scheldecorridor.                       
  • Kernnetwerk havens: Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen, Moerdijk Almelo, Bergen op Zoom, Deventer, Hengelo, Nijmegen, Utrecht

De studies kunnen zowel betrekking hebben op de voorbereiding van CEF-projecten als voor de voorbereiding van projecten voor de Recovery and Resilience Facility.

De projecten moeten gericht zijn op de hoofddoelstelling opheffen van knelpunten, verbeteren van de interoperabiliteit van het spoor, overbruggen van ontbrekende verbindingen en infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in havens waaronder walstroom. De volledige call tekst vindt u op de website van INEA.

Online informatiebijeenkomst
De presentaties tijdens de virtuele informatiebijeenkomst kunt u hier nalezen en bekijken. Hebt u zelf nog vragen dan is het raadzaam zo snel mogelijk een vraag bij INEA uit te zetten via de helpdesk, INEA-CEF-transport-calls@ec.europa.eu.

Tijdlijn
Aanvragen kunnen uiterlijk op 22 maart ingediend worden. De subsidieverstrekking zal uiterlijk eind volgend jaar plaatsvinden, na de selectie van projecten in juli.

Project aanmelden
Alleen als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ermee instemt kunt u subsidie aanvragen. Verzoeken voor de instemming moeten ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hoe en binnen welke termijnen leest u hier.

Het projectideeformulier dient u uiterlijk 15 februari bij RVO in te dienen om een afhandeling binnen de termijnen te kunnen garanderen.

 

Handel en Logistiek versterken economisch herstel

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen zijn de speerpunten van de Logistieke Alliantie op een rij gezet. Door het oppakken van concrete acties in het logistieke systeem op onder andere het vlak van digitalisering, innovatie en duurzaamheid wil de Logistieke Alliantie de komende jaren samen met de overheid en de Topsector Logistiek een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen.


De Logistieke Alliantie bestaat uit 18 Nederlandse partijen: bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstituten die hun krachten hebben gebundeld om de Nederlandse logistiek klaar te stomen voor de toekomst! De NVB is één van deze 18 partijen en zet zich samen met de andere partijen in op de volgende lobbypunten: infrastructuur, innovatie, duurzaamheid, mensen en veiligheid. Punten die overeenkomen met onze Stratische Agenda.

 

Binnenvaart op groene waterstof vanuit de Zuiderzeehaven in Kampen

Waterstof zal bij het vergroenen van de binnenvaart naar verwachting een cruciale rol spelen. Samen met een uniek consortium van pioniers rondom de Zuiderzeehaven in Kampen werkt Hysolar Innovatie & Advies aan plannen om binnenvaartschepen op groene waterstof te laten varen. Met de binnenvaart op groene waterstof wordt emissievrij transport mogelijk.


Uitdagingen voor de binnenvaartsector 
De Nederlandse binnenvaartsector is een reus binnen Europa. Maar liefst zo’n 40 procent van alle Europese binnenvaartschepen is Nederlands; rond 45 procent van ons vrachtvervoer gaat over water, meer dan in welk ander Europees land ook. Nu is de binnenvaart ook verantwoordelijk voor een fors aandeel in de totale binnenlandse emissies van CO2, fijnstof en stikstofoxiden. Daarmee ligt een grote uitdaging in het beperken van die emissies. De Zuiderzeehaven in Kampen is onderdeel van Port of Zwolle en vormt een knooppunt voor onder meer containervervoer van Rotterdam naar noordelijk Nederland en v.v.


Binnenvaart op groene waterstof
Een van de consortiumpartners is het bedrijf Sendo Shipping dat in de voorbije jaren een nieuw schip ontwikkeld heeft specifiek gericht op minimaal energieverbruik en elektrische voortstuwing. Het ‘Sendo Liner’ model is sinds 2019 in de vaart en is in hetzelfde jaar bekroond met de KNVTS-prijs ‘Schip van het jaar’. Aan boord van de Sendo Liner wordt elektriciteit opgewekt, nu nog met behulp van een dieselgenerator.

De volgende stap is dit met groene waterstof te doen, die in de haven van Kampen met lokaal opgewekte elektriciteit wordt opgewekt. Nutte Visser, aandeelhouder van de containerbedrijven MCS en IJDT, zegt hierover ‘We nemen graag het voortouw op de weg naar emissievrije binnenvaart, iets waar onze opdrachtgevers steeds meer om vragen’. Bert Weever, directeur van het bedrijf Windkr-acht en aandeelhouder in de containerterminal IJDT, vult aan ‘De kracht van dit project is dat we alle elementen in de keten bundelen: opwekken van elektriciteit uit wind en zon, genereren van groene waterstof en een continue afname via de binnenvaart’.

​Voordat dit alles is gerealiseerd zijn er nog vele stappen te gaan. Het consortium staat open voor samenwerking met partijen die hierin op enigerlei wijze een rol willen spelen. Neem daarvoor contact op met Milo B.V. of Hysolar Innovatie & Advies.

 

Vaarwegprojecten door eerste ronde voor het Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan de economische groei van Nederland. In de eerste ronde zijn 14 projecten geselecteerd die aan de criteria voldoen en voorgelegd worden aan een onafhankelijke beoordelingsadviescommissie. Het project ‘Werken aan vitale, robuuste, veilige en bevaarbare vaarwegen’ is daar één van. De bedoeling is om de bevaarbaarheid van de grote rivieren met name de Waal structureel te verbeteren en klimaatbestendig te maken. Daarnaast wil men uitbreiding van de sluiscapaciteit bij Grave en Weurt.

Het geld uit het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. De eenmalige publieke investeringen moet bijdragen aan toekomstige economische groei en een maatschappelijk nut dienen. Het totale pakket dat nu is ingediend betreft € 25,5 miljard, er is € 20 miljard beschikbaar. De onafhankelijke adviescommissie Nationaal Groeifonds buigt zicht over de projecten en doet binnen afzienbare tijd uitspraak welke projecten daadwerkelijk aan het nieuwe kabinet zullen worden voorgelegd.

Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, De vereniging van Waterbouwers en Evofenedex pleiten al jaren voor verbetering van de bevaarbaarheid van de Waal en de aanleg van de extra sluizen op de Maasroute. ‘Deze investering zou niet alleen de economie fors stimuleren, maar significant bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland en Europa’, aldus de organisaties.

Klik hier voor de Kamerbrief van 14 januari jl. met de overzicht van de voorstellen van het Nationaal Groeifonds.

Meer artikelen...

 

Go to top