Staatssteun & binnenhavens

Workshop Staatssteun & binnenhavens

Maandag 4 december 2017, 13.30 uur in Amsterdam
 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. meer informatie

Profilering van uw haven in Havenlocaties Nederland 2018

Nederland groeit met nieuwe binnenhavenlocaties, binnenvaartterminals en vestigingslocaties op bedrijventerreinen,  door economische groei van bestaande bedrijven en nieuwe sectoren, zoals internet-gerelateerde bedrijven, biobased en circulaire economie. In de nieuwe jaareditie van het magazine ‘Havenlocaties Nederland 2018’ wordt hier volop aandacht aan besteed.
 

In dit hoogwaardige onafhankelijke magazine worden de zeehavens maar ook de (kleinere) binnenhavens, terminals en bedrijven(haven)terreinen gepresenteerd door havenbedrijven, gemeenten, provincies, vastgoedprofessionals, kennisinstituten, branche- en belangenorganisaties en gevestigde bedrijven (ambassadeurs). In deze uitgave zal een kaart van Nederland worden opgenomen met daarop alle logo’s en gegevens van havenbedrijven, terminals en vestigingslocaties.
 

Het wordt een informatieve en belangrijke jaareditie met een verspreiding naar het bedrijfsleven. Ook worden de onderwerpen van het magazine gedeeld via social media kanalen en websites. Naast een magazine in hard copy met een omvang van circa 100 pagina’s, wordt ook een digitaal magazine uitgegeven. 


Geweldige kans om uw haven te presenteren!
Bij belangstelling kunt u een afspraak maken met Arthur Jager (06 - 223 91 776 en sales@bedrijfshuisvesting.info).  Hij kan u meer vertellen over de onderwerpen, deelnemers en crossmediale verspreiding.


Sluitingsdatum: 9 maart 2018.

 

Port Solutions Rotterdam organiseert workshop "Factsheet havenbelang"


Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent voor de meeste gemeentes een wisseling van bestuurders. Om het belang van de haven(s) in de gemeente op de agenda te houden of opnieuw te krijgen is een goede voorbereiding essentieel. Port Solutions Rotterdam organiseert daarom op donderdag 14 december 2017 de workshop “Factsheet havenbelang”.


In deze workshop nemen Bart Verkade, Learco Kooman en Marieke Vavier u mee in de manier waarop (nieuwe) bestuurders eenvoudig mee kunt nemen in het belang van de haven in uw gemeente. Dat belang bestaat natuurlijk uit kennis van de assets die er zijn maar ook van de potentie die er is.
Voor een (nieuwe) bestuurder is het een prettige manier om eenvoudig inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de haven en de bijbehorende havenactiviteiten.


De middag start om 13:30 uur en zal plaatsvinden in Barendrecht.


Meldt u snel aan om zeker te zijn van een plek via info@portsolutionsrotterdam.nl


Leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) kunnen kosteloos deelnemen aan de workshop.
Niet leden betalen EUR 175,- (exclusief. BTW) per persoon. Elke tweede persoon van een organisatie ontvangt 50% korting op de deelname fee.

 

Centraal Overleg Vaarwegen blij met impuls voor infrastructuur

Het Centraal Overleg Vaarwegen is tevreden met de 2 miljard die het kabinet de komende regeerperiode investeert in infrastructuur. Het coalitieakkoord is ambitieus, evenwichtig en kiest voor groei en vooruitgang. Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de komende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Het COV wil graag meedenken over de besteding van het deel dat naar vaarwegen gaat.


De knelpunten bij de Volkeraksluis, Kreekraksluis en Krammersluis moeten nodig aangepakt worden, evenals de lage bruggen op de Schelde-Rijn verbinding. De extra financiële ruimte die ontstaat zou hiervoor ingezet moeten worden.


Ook stelt de nieuwe regering dat binnenvaart en de spoorwegen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat. Daarom worden brug- en sluisbediening voor de binnenvaart verbeterd. Deze wens van het COV wordt daarmee ingevuld. In modern goederenvervoer is 24/7 de standaard. Er is behoefte aan ruimere bedieningsvensters, flexibiliteit en bediening op afstand, maar wel afgestemd op de wensen van de binnenvaart. Het COV gaat daarom graag in gesprek met het Rijk over de verdere invulling van deze ambitie.


Om met vervoer over water een bijdrage te leveren aan maatschappelijke knelpunten zijn naast betere bediening ook hogere bruggen, overslagkades, voldoende wacht- en overnachtingsplaatsen nodig en structureel onderhoud aan vaarwegen. De inzet van de regering op slimmer vervoer, meer over water en meer geld voor natte infrastructuur geven ook het COV vertrouwen in de toekomst.
 Over COV
​Het COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De Nederlandse vereniging van binnenhavens (NVB) is nauw betrokken. In COV- verband worden in totaal ruim 18.000 bedrijven vertegenwoordigd uit de binnenvaart & logistiek, waterbouw en handel & industrie.

 

Provincie Flevoland in 2018 gastheer van het NVB-jaarcongres

Op vrijdag 6 oktober 2017 werd tijdens het NVB-jaarcongres door middel van (inmiddels traditie geworden) een filmpje het volgende jaarcongres aangekondigd. Op vrijdag 2 november 2018 zijn de leden van de NVB en alle geïnteresseerden te gast in Lelystad bij Flevokust haven, provincie Flevoland en gemeente Lelystad. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

U kunt hier het zeer inspirerende filmpje zien.
 

 

Meer artikelen...

 

Go to top