Staatssteun & binnenhavens

Workshop Staatssteun & binnenhavens

Maandag 4 december 2017, 13.30 uur in Amsterdam
 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. meer informatie

Mission Statement Frisian Ports 2017

Frisian Ports is een samenwerkingsverband van Friese havens dat bestaat uit acht Friese havens: Heerenveen, Leeuwarden, Drachten (Smallingerland), Sneek (Súdwest Fryslân), Harlingen, Lemmer (Fryske Marren), Achtkarspelen en Tytjerksteradiel. Deze havens hebben een belangrijke functie voor de (watergebonden) economie in Friesland. In gezamenlijkheid wil Frisian Ports een wezenlijke positie in het nationaal en internationale beroepsvaarwegennetwerk innemen, op basis van een toekomst gerichte mission statement waaruit de ambitie spreekt om Frisian Ports op de nationale en internationale kaart te zetten.


NVB-Kennisbank

Het door Frisian Ports opgestelde Mission Statement 2017 is in de NVB-Kennisbank door NVB-leden hier te downloaden, evenals de folder die ze daarvan hebben gemaakt. Heeft u ook een document voor de NVB-Kennisbank? Stuurt u deze dan aan het NVB-secretariaat.

 

Nieuwe datum workshop "Factsheet havenbelang" georganiseerd door Port Solutions Rotterdam


Vanwege de nare weeromstandigheden in de week van 14 december heeft Port Solutions Rotterdam besloten om de workshop ‘Factsheet havenbelang’ te verplaatsen naar donderdag 25 januari 2018.
 

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent voor de meeste gemeentes een wisseling van bestuurders. Om het belang van de haven(s) in de gemeente op de agenda te houden of opnieuw te krijgen is een goede voorbereiding essentieel. Port Solutions Rotterdam organiseert daarom de workshop “Factsheet havenbelang”.
Port Solutions Rotterdam organiseert daarom op donderdag 25 januari 2018 de workshop “Factsheet havenbelang”.


In deze workshop krijgt u inzicht in de manier waarop nieuwe bestuurders eenvoudig meegenomen kunnen worden in het belang van de haven in uw gemeente.


De middag start om 13:30 uur en zal plaatsvinden in Barendrecht.


Aanmelden via info@portsolutionsrotterdam.nl
 

Leden van de NVB kunnen kosteloos deelnemen aan de workshop.
Niet leden betalen EUR 175,- (ex. BTW) per persoon. Elke tweede persoon van een organisatie ontvangt 50% korting op de deelname fee.

 

Richtlijn Vaarwegen 2017

Rijkswaterstaat moet vaarwegen ontwerpen en inrichten volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2017. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de sluizen, bruggen en binnenhavens moeten worden gebouwd, onderhouden en bediend. Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Zo ontstaat een beter en veiliger vaarwegennetwerk.
 

Het is belangrijk om de Richtlijnen periodiek aan te passen aan de laatste inzichten op het gebied van wetenschap, techniek en wetgeving. De Richtlijnen Vaarwegen 2017 (PDF, 2,29 MB) bevat de nieuwste richtlijnen voor het verkeerskundig ontwerpen en onderhouden van vaarwegen. De Richtlijnen dragen op drie manieren bij aan een efficiënte sector: meer kwaliteit van de vaarwegen, meer dienstbaarheid aan de vaarweggebruiker en meer samenwerking tussen beheerders. Deze Richtlijnen gelden voor vaarwegen tot en met CEMT-klasse VIb. Vanaf 27 december a.s. zijn ze in gedrukte vorm per e-mail aan te vragen via informatiepuntwvl@rws.nl.
 

In hoofdstuk 6 van deze richtlijn wordt ingegaan op de binnenhavens.

 

 

Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008
Voor de scheepvaart gelden, net als voor het wegverkeer, verkeersregels. Eenduidige verkeerstekens langs de vaarweg, zoals borden, seinlichten en drijvende markeringen, geven schippers duidelijkheid. Op deze manier kunnen schepen veilig varen. De verkeerstekens plaatsen Rijkswaterstaat volgens de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008 (PDF, 828,93 kB).

 

Green Award nieuw geassocieerde partner van NVB

Zo vlak voor het einde van het jaar 2017, zijn we verheugd te kunnen mededelen dat de NVB een geassocieerde partner rijker is. Stichting Green Award hebben we mogen verwelkomen als nieuw lid.
 

Green Award is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de zeeschepen te bevorderen. Sinds 2011 bestaat er ook het Green Award certificaat voor de binnenvaart. Binnenvaartschepen worden gecheckt op het gebied van kwaliteit, veiligheid en het milieu. De certificering is op vrijwillige basis en levert verschillende voordelen op zoals verbetering van imago en kortingen op onder meer havengelden. Er worden 3 certificatieniveaus onderscheiden: brons, zilver en goud en een Platinum label voor emissieloos varen.
Samen vergroenen wij de binnenvaart!

 

Meer artikelen...

 

Go to top