NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Visie op Handel en Logistiek in 2040 gepresenteerd

Uitstoot vervoer over water en weg flink reduceren en emissievrij op korte afstanden

Met een gezamenlijk programma wil het bedrijfsleven het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. In totaal 19 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ondertekende donderdag 7 februari de 'Visie Handel en Logistiek in 2040'.
 

Met het ondertekenen van de visie bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistiek om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.
 

Minder uitstoot
De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen naar dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd.


Daarnaast moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn. Ook willen de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.
 

Naaste evofenedex, TLN, Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, Koninklijke BLN-Schuttevaer, zijn ook het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) de ondertekenaars van dit programma.
 


Samen nog vele stappen te nemen
De NVB vindt het belangrijk dat we de doelen met elkaar moeten afstemmen en vernieuwingen moeten uitrollen. "Het versterken van het concurrentievermogen van onze economie en de vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen moeten zeker met elkaar in balans zijn. Hier ligt een transitietaak voor onder meer 420 binnenhavens. De gemaakte afspraken moeten zorgen voor aantrekkelijker en schoner vervoer over water. Qua samenwerking hebben we nog vele stappen te nemen", aldus Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB. De 'Visie Handel en Logistiek in 2040' is een programma om samen die stappen te zetten.

 

Handreiking ten behoeve van het formatieproces in de Provinciale Staten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2018 kwam het verzoek om als NVB een handreiking op te stellen ten behoeve van het formatieproces in de Provinciale Staten na de provinciale verkiezingen van 20 maart aanstaande. U kunt hier deze 20190118_Handreiking Provinciale Staten downloaden, met nadruk op de instrumenten die een provincie heeft om ambities, die ook de NVB nastreeft, te realiseren. U kunt deze handreiking vanzelfsprekend naar wens aanvullen met de voor uw provincie relevante regionale agenda.

 

NVB Jaarverslag 2018

Met genoegen geeft de NVB u een overzicht van de belangrijkste zaken waar de NVB zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

Lees hier het icon NVB Jaarverslag 2018 (2.04 MB)

 

Profilering van uw haven in Havenlocaties Nederland 2019

In de nieuwe jaareditie van het magazine ‘Havenlocaties Nederland 2019’ (verschijningsdatum 27 maart 2019) zal er volop aandacht besteed worden aan onderwerpen die op dit moment actueel zijn, zoals de verbindende rol van binnenhavens, lokale (haven)economie, industriële bouw, omgevingsvisie, logistieke projecten, railterminals, digitalisering, smart netwerken, staatssteun, onderzoek subsidies, green capital declaration, energietransitie, verduurzamen vervoersstromen, maritieme dienstverlening, enz…


In dit hoogwaardige onafhankelijke magazine worden de zee- en binnenhavens, terminals en vestigingslocaties op havengebonden (bedrijven)terreinen gepresenteerd. De uitgave komt tot stand in samenwerking met havenbedrijven, gemeenten, provincies, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, containerterminals, logistieke dienstverleners, kennisinstituten, vastgoedprofessionals, branche- en belangenorganisaties.


Het wordt een informatieve en belangrijke jaareditie met een verspreiding naar voornamelijk het bedrijfsleven. Ook worden de onderwerpen van het magazine gedeeld via social media kanalen en websites. Naast een magazine in hard copy met een omvang van ruim 100 pagina’s, wordt ook een digitaal magazine uitgegeven.


Geweldige kans om uw haven te presenteren!
Bij belangstelling kunt u een afspraak maken met Arthur Jager (06 – 223 91 776) en arthur@jagermedia.nl. Hij kan u meer vertellen over de onderwerpen, deelnemers en crossmediale verspreiding.
 

Sluitingsdatum: 8 maart 2019.

 

Meer artikelen...

 

Go to top