Jaarcongres 2017

Jaarcongres 'Slim & Groen

Vrijdag 6 oktober 2017 in Groningen
 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. meer informatie

Europees onderzoek naar walstroom in de binnenvaart

Een consortium van 17 partners uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk investeert in schone binnenvaart. Het belangrijkste doel van het project CLean INland SHipping (CLINSH) is aan te tonen dat emissiereductie in de binnenvaart binnen handbereik is. CLINSH begon op 1 september 2016 met steun van het Europese LIFE-fonds. Het totale investeringsbudget voor groenere binnenvaart is € 8,5 miljoen.


Onderdeel van het demonstratieproject is het beoordelen van de economische en ecologische voordelen van walstroom voor binnenschepen, en het opstellen van een leidraad voor de aanleg van walstroom als hulpmiddel om investeringen in walstroom te rechtvaardigen. CLINSH demonstreert hoe walstroom kan helpen te voldoen aan de emissiegrenswaarden, en de luchtkwaliteit kan verbeteren. CLINSH zal ook aanbevelingen doen voor beleid op alle overheidslagen over interoperabiliteit en harmonisatie van beleid in de EU en wil verkennen hoe de business case van walstroom bij havengemeenten kan worden verbeterd.


Verbeterde business case walstroom voor havenbedrijven

Nederlandse overheden in het consortium zijn onder andere Provincie Zuid-Holland en gemeente Nijmegen. Gemeente Nijmegen voert momenteel diverse gesprekken in binnen- en buitenland waarbij niet alleen wordt gekeken naar de huidige en geplande walstroominitiatieven, maar ook naar nieuwe techniekoplossingen en het verbeteren van de business case voor havenbedrijven en gemeenten. Nijmegen wil graag samen met andere gemeenten, provincies en havens optrekken om het gebruik van walstroom in Europees verband te bevorderen.

Heeft u:

 • al walstroom in uw haven en wilt u uw business case verbeteren?
 • plannen om walstroom aan te leggen?
 • vragen, suggesties voor beleidsmaatregelen die walstroomgebruik stimuleren?

Neem dan contact op met CLINSH-consortiumpartner gemeente Nijmegen via h.nijhuis@nijmegen.nl, ook wanneer u meer wilt weten van het CLINSH project.

 

Witteveen+Bos nieuw geassocieerde partner van NVB

Het ledenbestand van de NVB blijft uitbreiden. We zijn verheugd dat Witteveen+Bos geassocieerd partner is geworden van de NVB.
 

Witteveen+Bos is een onafhankelijk bureau dat adviezen levert en ontwerpen maakt op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Dat doen wij in een cultuur van ondernemerschap, samenwerking en vertrouwen. Goed zijn in wat we doen, begint bij liefde voor de inhoud: werken aan interessante projecten waarbij we waardevolle oplossingen creëren voor onze opdrachtgevers. Witteveen+Bos wil graag bijdragen aan een duurzame wereld. In onze projecten volgen we daarom zeven ‘duurzame ontwerpprincipes’, gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze helpen ons om duurzaamheid daadwerkelijk vorm te geven.
 

Een greep uit onze expertise die relevant kan zijn voor leden van de NVB: nautisch en civieltechnisch ontwerp van vaarwegen, havens en (inland)terminals, baggeradvisering, monitoring en modellering van scheepvaartverkeer (onder andere met AIS-data), ondersteuning in vergunningprocedures, contractvorming en aanbestedingen, emissieberekeningen en risicogestuurd asset management.
 

Witteveen+Bos staat klaar om leden van de NVB te ondersteunen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.
 

De NVB en Witteveen+Bos kijken uit naar een mooie samenwerking.
Een volledig overzicht van alle geassocieerde partners is hier te vinden.

 

Frisian Ports formaliseert samenwerking

Op 3 maart ondertekenden bestuurders van de F4 gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sud-West Fryslân), Harlingen, De Fryske Marren, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een overeenkomst om de samenwerking op het gebied van havenbeleid en –beheer te formaliseren. De Havengemeentes dragen de komende twee jaar een bijdrage van € 5.000,- per jaar bij aan Frisian Ports.
 

Samen sterker
Een aantal jaren geleden is door de F4 gemeenten en Harlingen gestart met het verkennen en intensiveren van de samenwerking op het gebied van beroepsgoederenvervoer over water. Deze samenwerking heeft de naam "Frisian Ports" gekregen. Een van de belangrijkste redenen is om gezamenlijk beter op de kaart te staan op landelijk en Europees niveau. De herkenbaarheid van de havens van Fryslân kan veel beter. De formele status van Frisian Ports ondersteunt Lobby Noord NL (lobby voor verkeer en vervoer in Noord Nederland). Hierdoor zijn de kansen op Europese- en Rijkssubsidies voor infrastructurele en andere havengerichte investeringen aanzienlijk groter.
 

Duurzame toekomst
Beroepsgoederenvervoer over water is belangrijk voor het Friese vestigingsklimaat. Bedrijven moeten kunnen kiezen uit verschillende manieren van vervoer. Samen willen de havengemeenten ook de zogenaamde Model Shift bevorderen. Het gaat dan om minder vervoer over de weg en meer via het water. Dit levert niet alleen minder uitstoot van schadelijke stoffen op, maar bevordert ook de doorstroming van het wegverkeer en in levert in veel gevallen ook een kostenverlaging op (voor bedrijven). Dit zijn belangrijke voorwaarden voor bedrijven om in de toekomst ook concurrerend te kunnen zijn. Het verduurzamen van het vervoer over water zelf staat ook hoog op de agenda van Frisian Ports door duurzame havenvoorzieningen aan te leggen en in te zetten op duurzame brandstoffen zoals LNG.
 

Frisian Ports deelnemers
De gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland, Sud-West Fryslân, Harlingen, De Fryske Marren, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel nemen deel aan Frisian Ports.
 

NVB juicht regionale samenwerking toe
Eerder schreef de NVB al over de Friese havensamenwerking en het uitbreiden van haar netwerk. Toen liet de NVB ook al weten dat de ontwikkelingen die plaatsvinden in de provincie Friesland op het gebied van havensamenwerking worden toegejuicht.

 

Nieuwe editie magazine Havenlocaties Nederland 2017 verschenen

Naar aanleiding van het succes van 2016 met de eerste editie van Havenlocaties Nederland, heeft Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland in 2017 wederom uitgegeven. Opnieuw hebben een aantal binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en  kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Er ligt een prachtig product van Jager Media, met wie de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ook dit jaar weer met plezier heeft samengewerkt. Met deze link komt u bij Havenlocaties Nederland 2017.
 

Nederlandse Verenging van Binnenhavens

Op pagina’s 10 en 11 van Havenlocaties Nederland 2017 staat een interview met Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. “Als Nederland haar internationale positie als vooraanstaand distributieland wil behouden en verbeteren, is visie op en strategische samenwerking voor een sterk en gezond binnenhavennetwerk een eerste voorwaarde”, aldus Eric Janse de Jonge, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.
 

 

 

 

 

Een greep uit de artikelen:

 • Nederland is nog lang niet af - Bart Kuipers, EUR (pagina 3);
 • Nieuwe motoren voor de binnenhavens - Martijn Streng, EUR (pagina’s 22 en 23);
 • In de Groninger zeehavens is nog ruimte om te ondernemen - Groningen Seaports (pagina’s 26 – 29) ;
 • Frisian Ports voor gezamenlijk beleid en beheer – Eén haven in Friesland (pagina’s 34 en 35);
 • Sein op groen voor verdere groei – Port of Zwolle, één loket voor schippers en vervoerders (pagina’s 38 en 39);
 • Flevokust Haven (pagina’s 42 en 43);
 • Binnenhaventerrein Kooyhaven in Den Helder officieel geopend (pagina 52 en 53);
 • De Haven van de Toekomst - Bart Bouwens, Movares (pagina’s 62 – 65);
 • Digitale gastvrijheid van havens cruciaal voor binnenvaart en logistiek - Binnenvaart Netwerk Diensten (pagina’s 72 en 73);
 • Binnenhavens moeten werk maken van digitalisering  - Alexander van den Bosch, EFIP (pagina’s 75 en 76).


Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw haven te presenteren in een volgende editie van  ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media.

 

Meer artikelen...

 

Go to top