Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Bouw kan binnenvaart beter benutten

t.roosDEN HAAG - Door een actief stimuleringsprogramma van het Rijk, hebben veel regio's de laatste jaren geïnvesteerd in binnenhavens. Maar sommige sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw, benutten de capaciteit van de Nederlandse vaarwegen en haven nog onvoldoende, denkt secretaris Ton Roos van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB).

In het Limburgse Born zal de overslagcapaciteit van de binnenhaven zich verdubbelen. Ook in de provincie Utrecht wil men uitbreiding van de bestaande capaciteit met een nieuwe binnenhaven in Nieuwegein. En in Alphen aan den Rijn is een nieuwe overslaghaven recent geopend. Ontsnapt de binnenvaart aan het economisch tij? Roos: "Nee. Ook de binnenvaart is de afgelopen tijd hard geraakt door de crisis. Maar wanneer men praat over investeringen in binnenhavens, komt altijd de vraag over de economische staat van de vaart. Als er nieuwe wegen moeten worden aangelegd, vraagt toch ook niemand of het wegtransport rendabel is?" Volgens Roos betekent de bouw van nieuwe havens een extra stimulans voor de ontwikkeling van het vervoer over water. "Er wordt steeds meer geïnvesteerd in bedrijventerreinen die behalve met de weg ook ontsloten kunnen worden door een waterweg of het spoor. Zo wordt het vestigingsklimaat van een gemeente aantrekkelijker. Duurzaamheid speelt ook een rol in de overwegingen, maar voor veel bedrijven is de lagere prijs van goederenvervoer over het water het belangrijkste."

Makkelijkste oplossing
Maar toch, bij veel bedrijfssectoren wordt binnenvaart volgens hem nog lang niet genoeg benut. "De bouw is een goed voorbeeld. Er zijn heel veel projecten waarbij een goede logistiek over water veel besparing kan opleveren. Toch zien we het eigenlijk nauwelijks. Ik werk ook als beleidsadviseur bij het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart, en wij onderzoeken samen met Bouwend Nederland hoe de bouw deze mogelijkheden beter kan benutten. Ik heb aan een aantal bouwers gevraagd waarom bijvoorbeeld stoeptegels of heipalen niet over het water vervoerd worden. Meestal weten ze het zelf ook niet. Vaak heeft het met de bedrijfsstructuur te maken: een aanpassing moet over veel verschillende schijven, dus dan kiest men toch voor de makkelijkste oplossing: de weg. Maar er zijn wel degelijk bouwsectoren die grote onderdelen over het water vervoeren. Het vergt vooral een betere planning." "In Duitsland heeft de overheid op zeker moment ingegrepen: in Berlijn mochten bouwmaterialen een tijd alleen over het water worden aangevoerd. Eigenlijk zouden we zoiets ook in Nederland moeten doen. Laat materialen voor bouwwerken in Rotterdam bijvoorbeeld alleen over water aanvoeren. Of voor een project als het nieuwe Feyenoord-stadion. Dat staat al praktisch in de Maas."
(bron: Cobouw)

 

Go to top