NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB informeert leden over relevante Europese ontwikkelingen

Afgeronde corridor werkplannen, overzicht Europese TEN-T Coördinatoren en voorlopig akkoord over EFSI plan

Afgeronde corridor werkplannen
Op donderdag 28 mei heeft de Europese Commissie de afgeronde versies van de 11 werkplannen van de Europese TEN-T Coördinatoren gepubliceerd. De werkplannen zijn een leidraad voor de korte en lange termijn ontwikkelingen van de corridors. Het kernnetwerk zal moeten worden afgerond in 2030 en de plannen zijn hier ook op ingesteld. Ze bevatten de doelen en prioriteiten van de EU financiering gedurende periode van 2014 tot 2020 en geven het framework voor investeringen in de transport infrastructuur weer. De werkplannen zijn hier te vinden.

Overzicht Europese TEN-T Coördinatoren
Om de corridors gecoördineerd te realiseren is er per corridor een coördinator aangewezen. Hij of zij is het ‘gezicht’ van de corridor. Sinds de benoeming van de Europese TEN-T coördinatoren vorig jaar op 12 maart zijn er een aantal wisselingen geweest van coördinatoren. In onderstaande tabel een tot nu toe geactualiseerd overzicht. De corridors die door Nederland lopen zijn vetgedrukt.
 

Baltic – Adriatic Corridor

Kurt Bodewig

North Sea – Baltic Corridor

Catherine Trautmann

Mediterranean

Laurens Jan Brinkhorst

Orient – East Med Corridor

Mathieu Grosch

Scandinavian – Mediterranean Corridor

Pat Cox

Rhine – Alpine Corridor

Pawel Wojchiechowski

Atlantic Corridor

Carlo Sechhi

North Sea – Mediterranean Corridor

Péter Balázs

Rhine – Danube Corridor

Karla Peijs

Motorways of the Sea

Brian Simpson

ERTMS

Karel Vinck


Voorlopig akkoord over EFSI plan
Op 28 mei is, na maanden van onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de Europese regeringen en de onderhandelaars van het Europees Parlement, een akkoord bereikt over de verordening betreffende het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI, het zogenaamde ‘Junckerplan’). Meer informatie over EFSI is te lezen in dit eerder gepubliceerde NVB-nieuwsartikel. Het akkoord dat bereikt is door het Europese Parlement en de vertegenwoordigers van de Europese lidstaten, voorziet dat de budgetten uit de CEF en de Horizon 2020 gekort worden. Het ziet er nu naar uit dat er 2,2 miljard euro dat bestemd is voor het CEF transport naar het EFSI gaat. Helaas zal het geld dat nu geïnvesteerd wordt in de EFSI vanuit de CEF, niet de TEN-T prioriteiten volgen voor het financieren van transport infrastructuur. De EFSI zal zich focussen op projecten met een hogere terugverdienwaarde. De EFSI is ook opengesteld voor een wijd verbreed veld van projecten en is niet alleen gericht op transport, maar ook op bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en energie. Het Parlement zal over het akkoord stemmen op 24 juni.

De NVB krijgt veel informatie van onze overkoepelende Europese organisatie EFIP. De NVB speelt een actieve rol in het zogenoemde Dossierteam TEN-T welke wordt georganiseerd vanuit het ministerie van IenM. De NVB houdt de ontwikkelingen rondom TEN-T in de gaten en zal u op de hoogte houden daar waar nodig. Voor vragen kunt u contact opnemen met de NVB.

 

Go to top