Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Publicatie TEN-T call (CEF Transport)

Donderdag 11 september publiceert  de Europese Commissie een eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten die voor financiering in aanmerking komen via het nieuwe Connecting Europe Facility (CEF). CEF Transport is de opvolger van de TEN-T-programma. De belangrijkste doelstelling van de CEF vervoer, zoals opgenomen in het TEN-T-richtsnoeren, is om het TEN-T-kernnetwerk te helpen voltooien. Hiervoor zal tot 2020 ruim 26 miljard euro  worden geïnvesteerd. Voor meer informatie over deze call  verwijzen we naar deze website van de Europese Commissie.

Eerder dit jaar heeft de NVB en studie laten verrichten naar de mogelijkheden van financiering voor de Nederlandse binnenhavens vanuit deze programma’s. Aanbevelingen voor een succesvolle aanvraag zijn:

  • Samenwerken met de regio, andere binnen- of zeehavens, grensoverschrijdend met andere landen, of met een andere modaliteit;
  • Europese meerwaarde aantonen;
  • Zoeken naar andere investeringsbronnen. De financiële middelen worden namelijk als cofinanciering beschikbaar gesteld;
  • Juiste partijen op het juiste moment benaderen;
  • Aansluiten bij doelstellingen van verordeningen.
  • Lange termijn visie en strategie.

Tot en met 2050 zal het Europese vervoersnetwerk worden gerealiseerd. Binnenhavens met projecten vanuit een lange termijn visie en strategie kunnen in de toekomst aanspraak maken op de beschikbare Europese middelen.

Voor uitwerking van uw plannen tot projecten verwijzen we u graag naar de geassocieerde organisaties van de NVB.

 

 

Go to top