NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Breda krijgt topinstituut voor logistiek

OOSTERHOUT - De opening van de openbare laad- en loskade en het in gebruik nemen van de tweede brugkraan van de Oosterhout Container Terminal (OCT) vond op feestelijke wijze plaats op 29 mei. Gedupeerde Cora van Nieuwenhuizen van Mobiliteit en Infrastructuur verrichtte de opening.

DOOR ADRIAAN DE BOT
”Wij hebben in 2008 110.000 TEU verwerkt en zijn klaar voor de toekomstige groei. Wij streven naar een verdere uitbreiding tot 200.000 TEU. In het voorbije jaar is een groei gerealiseerd van meer dan 100 procent. En dat terwijl de recessie heeft toegeslagen”. Arie Rietveld, directeur OCT is en blijft optimistisch ondanks de slechtere economie. De onlangs geplaatste tweede brugkraan is daarvan het bewijs. In samenwerking met Rietveld heeft de gemeente de oorspronkelijke kade van 130 meter uitgebreid tot 340 meter. Een gedeelte hiervan is openbare loswal, die door de OCT wordt beheerd. Bedrijven uit de gehele regio kunnen hiervan gebruik maken. De diepgang in het kanaal is vergroot waardoor containerschepen met 110 TEU kunnen afmeren. Nadat de Hamersbrug over de A16 met enkele decimeters is verhoogd , kunnen er bijna 10.000 containers meer naar Oosterhout worden vervoerd. De schepen varen nu met drie lagen containers naar de terminal. “De terminal als trimodale draaischijf kan beginnen. Oosterhout is trots dat het bereikbaar is voor klasse V-schepen dankzij de aanpassingen aan het Wilhelminakanaal”, verklaart wethouder Ivo de Boer. Met een verwijzing naar Arie Rietveld en de bereikte groei van de OCT sinds haar ontstaan in 2000 heeft de wethouder maar één advies aan de vele aanwezige bezoekers: “Durf te investeren”. Gedeputeerde Van Nieuwenhuizen meldt dat de provincie zich inspant om de infrastructuur in Brabant verder te verbeteren. “Moerdijk mag dan de draaischijf van Rotterdam genoemd worden, hetzelfde kan ook gezegd worden van Oosterhout, zeker wanneer het spoor als derde modaliteit is toegevoegd. Naast Moerdijk is nu ook Oosterhout bereikbaar voor klasse V-schepen. “Brabant is booming”, aldus een gedreven Van Nieuwenhuizen. Niet op de laatste plaats omdat Breda is aangewezen als vestigingsplaats van het logistiek kennisinstituut. Ze complimenteert de vele ondernemers die het lef hebben om van de weg over te stappen naar het water. “Maar we zijn nog niet klaar; er moet nog veel gebeuren voordat de economie weer aantrekt”. In het kader van het project Quick Wins – 62 miljoen voor de verbetering van gemeentelijke binnenhavens – doet Van Nieuwenhuizen een omroep tot het indienen van nieuwe projecten. Eindhoven, Oss en Cuijk zijn hierin voorgegaan. Na de toespraken plaatst de nieuwe containerkraan onder het toeziend oog van de vele belangstellenden een container op een vrachtauto, waarna Cora van Nieuwenhuizen op afstand een knetterend vuurwerk ontsteekt. Een glaasje champagne bezegelt deze officiële opening.

Kennisinstituut
Breda wordt de vestigingsplaats voor het nieuwe kennisinstituut voor logistiek. In april heeft minister Van der Hoeven het besluit bekend gemaakt. De commissie Van Laarhoven heeft de minister geadviseerd wat de beste locatie zou zijn voor een instituut dat zich specifiek richt op logistieke vraagstukken. Onderwijs en bedrijfsleven dienen hierbij intensief samen te werken. Specialisten gaan onderzoeken wat de beste manier is om transporten via lucht, water, spoor of weg te laten verlopen. Nauw betrokken bij dit project zijn de universiteiten van Rotterdam en Tilburg. Voor de ontwikkeling en huisvesting trekken provincie en Breda ruim tien miljoen euro uit. “Het wordt een soort Nijenrode voor de logistiek”, verklaart Els Aarts, wethouder van Tilburg.

Bron: Scheepvaartkrant

 

Go to top