NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Zuid-Holland verhoogt subsidieplafonds tenders herstructurering bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij de herstructurering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen door subsidies te verstrekken voor de planvorming en fysieke uitvoering van projecten. De subsidie wordt beschikbaar gesteld door middel van de Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland (HBPZH).

Om de uitvoering van de herstructurering van bedrijventerreinen zoveel als mogelijk naar voren halen, heeft de provincie besloten het subsidieplafond van de eerste tender 2010 van de regeling te verdubbelen. Tevens zullen de restmiddelen op het gebied van de provinciale cofinanciering TIPP aan deze tender worden toegevoegd. Het gaat daarbij om een bedrag van € 1 miljoen. Het subsidieplafond voor de eerste tender 2010 komt dan in totaal op € 12,5 miljoen. Het subsidieplafond zal eind juni definitief door PS worden vastgesteld. Tevens streeft de provincie er naar dat ook het subsidieplafond voor de tweede tender van 2010 zal worden verdubbeld. Consequentie van het verhogen van de plafonds van deze tenders is wel, dat de plafonds van zowel de eerste als de tweede tender van 2011 op nihil worden gezet.

De provincie verzoekt gemeenten na te gaan welke uitvoeringsprojecten voor bedrijventerreinen door middel van deze subsidieregeling uitgevoerd kunnen worden om zo een versnelling van de herstructureringsaanpak te kunnen realiseren.

Aanvragen voor de eerste tender van 2010 kunnen vanaf 1 juli 2009 tot en met 30 september 2009 worden ingediend. Indienen voor de tweede tender is mogelijk vanaf 1 december 2009 tot en met 28 februari 2010.

 

Go to top