NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Zonder binnenhavens geen circulaire economie

Scenario’s over de circulaire economie in 2050 en het effect op binnenhavens

Eén van de vijf thema’s van de Strategische Agenda 2020 – 2025 van de NVB is energietransitie en circulaire economie. Eén van de doelen van dit thema is om een visie op te stellen over de transitie naar een circulaire haven. Om een visie op te stellen is meer inzicht in de ontwikkelingen in de circulaire economie benodigd. NVB heeft daarvoor medewerking verleend aan het afstudeeronderzoek ‘Circulaire economie en binnenhavens’ van Christian van Millingen, masterstudent Urban, Port and Transport Economics aan de Erasmus Universiteit. Het onderzoek is gestart op 1 mei van dit jaar en vorige week is de Nederlandse samenvatting van het onderzoek opgeleverd aan de NVB-leden.

Het doel van dit afstudeeronderzoek  is om meer inzicht te verkrijgen hoe de circulaire economie zich in de komende jaren (2030-2050) zal ontwikkelen en inzichtelijk te maken wat er mogelijk zal veranderen voor binnenhavens. Dit afstudeeronderzoek heeft vooral een verkennend karakter. De hoofdvraag is: Wat zijn de ontwikkelingen in de circulaire economie op langere termijn en wat is beleidsmatig nodig om daar als binnenhavens mee om te gaan?


In dit onderzoek zijn vier scenario’s onderzocht vanuit twee mogelijke tegenstellingen in de ontwikkelingen in de circulaire economie:

  • centraal of decentraal georganiseerde circulaire economie
  • en een focus op verbetering van de kwaliteit van grondstoffen of de kwantiteit van de grondstoffen.


De vier scenario’s:

  • Minder afval
  • Betere grondstoffen
  • Repair cafe
  • Herontwikkelde kringlopen


Uiteindelijk heeft elk scenario eigen aanbevelingen, omdat het niet eenduidig is wat mogelijk gaat veranderen. Wat de meeste scenario’s gemeen hebben is dat verwerking van grondstoffen een grote rol gaat spelen in de circulaire economie. De ontwikkelingen tonen verder aan dat natte bulk geen zeer sterke groei zal doormaken met betrekking tot de circulaire economie. Ondanks ontwikkelingen in groene chemie in chemische recycling is het transport van chemicaliën en brandstoffen een onzekerheid in de toekomst. Droge bulk toont in alle scenario’s de meeste groei. Recyclingstromen of eventueel biobased grondstoffen voor productie zijn hiervoor het meest belangrijk.

Voor de binnenhavens zal de circulaire economie uitdagingen met zich meebrengen. Om voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen is passend beleid nodig om de functie van binnenhavens als circulair transportknooppunt, opslaglocatie voor circulaire doeleinden en vestigingslocatie voor circulaire industrie te accommoderen en tegelijk de binnenvaart als duurzaam transport te faciliteren.

Wilt u de aanbevelingen per scenario lezen? Hieronder vindt u de Nederlandstalige samenvatting:

Hieronder vindt u het gehele afstudeeronderzoek en rapport in het Engels:

 

Go to top