NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

WifI op binnenhavens/ligplaatsen, aanbestedingsleidraad gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl

Het doel van dit project is het realiseren van draadloze internet toegang d.m.v. WiFi op nog nader aan te geven ligplaatsen langs Nederlandse vaarwegen en binnenhavens, ten behoeve van de professionele Binnenvaart.

Connekt heeft, in navolging van een eerdere informatiebijeenkomst voor en met geïnteresseerde havenbeheerders, de aanbestedingsleidraad m.b.t. “WifI op binnenhavens/ligplaatsen" gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl. Deze aanbesteding is een belangrijke vervolg stap in het project. Potentiele leveranciers hebben tot 26 maart de mogelijkheid om zich in te schrijven, waarna de beoordeling en selectie zal plaatsvinden.

Binnenkort horen geïnteresseerde havenbeheerders de vervolgstappen over het concrete aanbod aan de (binnen)havens en gemeenten en de wijze waarop havens hierin kunnen participeren/aanmelden. 

 

Go to top