Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens wil Binnenhavenmonitor

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) constateert dat er een brede behoefte aan betere cijfers en statistieken is. Zowel zeehavens, als beleidsmakers en bestuurders klagen over een gebrek aan goede cijfers en statistieken van de lading- en goederenstromen en overslagcijfers. De NVB wil de huidige studies naar het economisch belang van binnenhavens doorontwikkelen naar een Binnenhavenmonitor.

Eind 2012 is het economisch belang van de binnenhavens in kaart gebracht. Het rapport Blue Ports, de onmisbare schakels, was een actualisatie van de studie "Blue Ports: knooppunten voor de regionale economie" , verricht door TNO en de Erasmus Universiteit in 2004. Met de inzichten van dit onderzoek kunnen Nederlandse binnenhavens op een volwaardige wijze worden meegenomen in economische besluitvorming over infrastructurele projecten.

Jelle van den Enden is de jonge onderzoeker die het onderzoek in opdracht van de NVB deed. Op 16 januari 2013 verdedigt hij voor zijn Master Thesis, aan de Erasmus School of Economics, zijn scriptie 'The economic impact of Dutch Inland Ports'. Deze scriptie, de Nederlandse samenvatting en de casestudies zijn te vinden op de website van de NVB: https://havens.binnenvaart.nl/publicaties

Eén van de aanbevelingen van de aan de Erasmus Universiteit afstuderende onderzoeker is om een dergelijk onderzoek met een frequentie van één of twee jaar te doen. De NVB wil de methode die gebruikt is, een combinatie van een top-down- en een bottom-up onderzoek, doorontwikkelen tot een Binnenhavenmonitor. Een tweejaarlijkse update met een geleidelijke uitbreiding van de huidige16 case studies moet voorzien in een behoefte. Een binnenhavenmonitor is onder meer van belang voor:

  • Beleidsmakers, ontwikkelaars en onderzoekers.
  • Het verkrijgen van bestuurlijk inzicht in het economisch belang en de werkgelegenheid voor regionale economie;
  • Afwegingen van regionale beleidsprioriteiten (wonen, recreatie, economie);
  • Beleidsbepaling door beheerders zeehavens en (de)centrale overheden;
  • Monitoring beleid;
  • Juiste keuze van investeringen in vaarwegen en infrastructuur (belang knooppunten).

De komende tijd zal de NVB op zoek gaan naar de beste aanpak. De NVB is er van overtuigd dat beschikbaarheid van cijfers van het economisch belang van het geïntegreerde netwerk van de Mainports, Greenports en Blueports onontbeerlijk is. De binnenhavenmonitor moet er dus komen!


 

Go to top