Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nieuwe editie magazine Havenlocaties Nederland 2019 verschenen

Voor het vierde jaar op rij, heeft Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland uitgegeven. Wederom hebben een aantal binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Er ligt een prachtig product van Jager Media, met wie de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ook dit jaar weer met plezier heeft samengewerkt. Met deze link komt u bij Havenlocaties Nederland 2019.
 

Nederlandse Verenging van Binnenhavens

Op pagina 10 en 11 van Havenlocaties Nederland 2019 staat een interview met Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. “Nederland kan haar kansrijke Europese en mondiale positie als ‘Nederland Distributieland’ waarmaken, als alle betrokken partijen samen koersen op economische groei. Het behouden van zowel gezamenlijk als individueel economisch perspectief is onlosmakelijk verbonden met het met vaart optimaal benutten van de huidige kansen op milieugebied. Met de Green Deal aanpak maken we alvast een stap in de juiste richting”, zegt Eric Janse de Jonge voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Hier kunt u het artikel “icon Havenlocaties Nederland 2019 Samen koersen op economische én groene groei” direct downloaden en lezen.
 

 

Koen de Korte start afstudeeronderzoek naar binnenhavengeldstructuur

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn gezamenlijk aan de slag met de uniformering van de binnenhavengeldstructuur. Lees meer over het afstudeeronderzoek op pagina 27. Hier kunt u het artikel “icon Havenlocaties Nederland 2019 Koen de Korte start afstudeeronderzoek naar binnenhavengeldstructuur” direct downloaden en lezen.


Een greep uit de artikelen:

 • Havens en waterwegen als vitaal onderdeel van ons netwerk - Bert Boerman, provincie Overijssel (pagina 3);
 • POLO: toekomstbestendige logistiek (pagina’s 6 – 9);
 • Bredere sluis Afsluitdijk: enorme impuls (pagina 13);
 • Keynote speech minister Van Nieuwenhuizen op het NVB-congres Lelystad 1 november 2018 (pagina’s 14 en 15);
 • De Haven van de Toekomst is er al (bijna) - Leon van Warmerdam, Movares (pagina’s 18 – 21);
 • Flevokust Haven ten noorden van Lelystad - 'Unieke havenlocatie, waar kwaliteit voorop staat’ (pagina’s 28 – 30);
 • Frisian Ports jaagt watergebonden economie aan - Schouder aan schouder verder (pagina’s 32 en 33);
 • Havenvisie 2019 – 2035 Koestert ambities - Port of Harlingen: blik op de horizon (pagina’s 36 en 37);
 • Havensamenwerking: een duurzame ontwikkeling - Marieke Vavier, Port Solutions Rotterdam (pagina’s 48 en 49);
 • Zwijndrecht denkt aan uw toekomst (pagina’s 52 en 53);
 • Havenlocaties voor circulaire en distributieconcepten - Bart Kuipers, Erasmus UPT (pagina’s 56 en 59);
 • Alles grijpt in elkaar in duurzame zeehaven Moerdijk (pagina’s 60 en 61);
 • Binnenhavens kunnen rol pakken in de energietransitie - Menno Menist, Panteia (pagina’s 62 – 65);
 • Robuuste samenwerking Blueports Limburg (pagina’s 74 en 75).


Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw haven te presenteren in een volgende editie van ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media.

 

 

Go to top