Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Vooraankondiging bijeenkomst IJsselmeeralliantie

Op 3 juni a.s. zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor en met de IJsselmeeralliantie in Het Achterhuis (horeca boven de IJsselmeer visafslag) midden in de haven van Urk. Er worden dan ruim 100 deelnemers verwacht van zowel overheden als het bedrijfsleven. Het voorlopige conceptprogramma ziet er nu uit als volgt:

 • 9.00 uur: Inloop, ontvangst met koffie in Het Achterhuis 
 • 10.00 uur: Gedeelte NVB: stand van zaken clustervorming IJsselmeeralliantie, modelhavenverordening, actualiteiten, presentatie Frank Luisman (MTBS).
 • 12.00 uur: Lunch, eventueel met rondleiding door de visafslag.
 • 14.00 uur: Gedeelte Urk: filmpresentatie Flevoport, nieuwe servicehaven Urk, initiatief van 7 lokale ondernemers en 3 overheden.
 • 14.30uur: Inschepen op de Urker Boot, vaartocht naar nieuwe haven, ondertekening intentieovereenkomst, optie: markeren havencontouren door het leggen van één of twee boeien.
 • 16.00 uur: Aankomst op Urk. Optioneel: Borrelen aan boord van drie coasters van fa Hartman, die aan de kade liggen af te bouwen. Rondleiding door het schip voor wie dat wil.
 • 17.30 uur: Einde bijeenkomst.

Wat is de IJsselmeeralliantie ook al weer?

Deze IJsselmeeralliantie is een groep van een 30-tal binnenhavens in Noord-Nederland, bereikbaar via het IJsselmeer. De wens van dit havennetwerk in Noord Nederland is:

 • IJsselmeeralliantie als kennisplatform voor het noorden.
 • IJsselmeeralliantie faciliteert de vorming van clusters van binnenhavens.
 • Vanuit sociaal-economische samenhang starten met havenvisie en uitwisseling.
 • Professionele exploitaties, sturen op belang.
 • Bundeling havendiensten en havenbedrijven.


 

 

Go to top