NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Verkenning nautische voorzieningen Drechtsteden

De zeven Drechtsteden-gemeenten zijn, samen met het regionale bedrijfsleven en onderwijs, verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Drechtsteden. Het betreft de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Samen hebben zij de ambitie om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de Drechtstedelijke nautische voorzieningen.

In het kader van deze ambitie heeft Panteia een verkenning uitgevoerd naar deze voorzieningen. Er vond onderzoek plaats naar de huidige situatie door middel van deskresearch, enquêtes en interviews onder gebruikers. Hierbij werd nauw samengewerkt met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties en vaarwegbeheerders. Vanuit deze verkenning is een toekomstvisie opgesteld op het gebied van afmeerplaatsen, auto-afzetplaatsen, bunkerstations, watertappunten, walstroompunten, afvalwaterafgiftepunten en huisvuilafgiftepunten. Hierbij onderscheiden we de volgende gebruikersgroepen:

  • Goederenvervoer over water
  • Recreatievaart
  • Passagiersvaart
  • Openbaar vervoer over water

Goederenvervoer over water
Jaarlijks passeren ongeveer 170.000 binnenvaartschepen de Drechtsteden regio. Dit maakt de regio één van de drukst bevaren gebieden in Nederland. Op korte termijn worden verschillende goede stappen gezet om Smart Delta Drechtsteden een prettig klimaat te laten behouden voor de binnenvaart. Zo komt er aan de Papendrechtste straat in Dordrecht een nieuwe auto-afzetplaats met watertappunt. Ook komt er een watertappunt bij de auto-afzetplaats aan de Handelskade en worden extra afmeerplaatsen gecreëerd in de Kalkhaven.

Verschillende andere mogelijke maatregelen worden overwogen zoals een betere digitale informatievoorziening, extra afmeermogelijkheden door middel van het slaan van extra palen in bijvoorbeeld de Rietbaan, uitbreiding van het aantal walstroomkasten en vervanging van oude walstroomkasten door nieuwere, slimmere, varianten. Daarnaast zou vereniging van alle Drechtstedelijke gemeenten in één havengeldverordening een goede stap zijn.

Naar de toekomst toe heeft Smart Delta Drechtsteden een aantal grote uitdagingen. Zo wordt het spanningsveld tussen woningbouw en afmeerplaatsen voor de scheepvaart steeds groter. De gemeenten moeten hierin bewuste afwegingen maken. Daarnaast dienen ze zich voor te bereiden op de toekomst met alternatieve energiedragers aan boord van schepen. De huidige bunkerlocaties zullen voor methanol en waterstof niet volstaan. Dringend advies is dan ook om onderzoek te doen naar alternatieve locaties voor bunkering die, gelet op externe veiligheid, buiten de bebouwde kom gesitueerd moeten worden. Ten aanzien van de ontwikkeling van de laadinfrastructuur ten behoeve van batterij-technologie loopt Smart Delta Drechtsteden voorop; In 2024 wordt binnen de Drechtsteden een eerste laadstation in Alblasserdam geopend, in de toekomst zullen er meer locaties benodigd zijn; ook hier moet ruimte voor gereserveerd worden.

Recreatievaart
Met de Biesbosch in de achtertuin en het oude stadscentrum van Dordrecht is Smart Delta Drechtsteden een aantrekkelijk gebied voor de recreatievaart. Op dit moment worden de voorzieningen voor de recreatievaart voornamelijk aangeboden in de jachthavens. Wanneer de Drechtsteden gemeenten de recreatievaart willen stimuleren, kunnen zij dit doen door het aanleggen van een paar openbare (boodschappen)steigers en/of een openbaar afvalwaterpunt buiten deze jachthavens om.

Passagiersvaart
De regio is met Kinderdijk op korte afstand en het oude stadcentrum van Dordrecht een belangrijke locatie voor de riviercruisesector. De totale economische waarde van de riviercruisesector schatten wij voor Smart Delta Drechtsteden op ongeveer 4,0 miljoen euro. Hiermee is het zeker wenselijk om de regio aantrekkelijk te houden voor deze groeiende sector. Een watertappunt met voldoende druk, snelle en kundige assistentie bij storingen aan de walstroom en goede afspraken voor het ophalen van huisvuil voor de riviercruiseschepen zullen stimulerend werken.


Openbaar vervoer over water
De Waterbus vaart al met elektrisch aangedreven schepen en is daarmee voorloper op het gebied van alternatieve aandrijflijnen. Er is een groei in de vervoersvraag en daarmee de wens voor meer haltes langs de Beneden-Merwede en de Oude Maas. Daarnaast is er de wens om de veerdiensten van de Waterbus te integreren met de veerdiensten van Riveer. Een belangrijk focuspunt voor het OV over water zijn de haltes. Hier is ruimte voor verbetering (beschutting, verhuur deelfietsen, toiletten, etc.).

 

 

©Smart Delta Drechtsteden

 

Go to top