NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Omslag binnenhavens belangrijke indicator van economische ontwikkeling - Duitse havens pikken stijgende lijn op

De omslag in de binnenhavens is een uitstekende indicator van de te verwachten economische ontwikkelingen. Dit komt doordat de aanvoer van bulkgoederen (waaronder hierbij ook containers worden verstaan) voor een groot deel over water plaatsvindt.  Deze aanvoer heeft altijd een grote correlatie met de (komende) economische activiteiten.
Voor de economische ontwikkeling in Noord-west Europa is de stand van zaken in Duitsland daarbij essentieel.
Daarom is het bericht dat de Duitse havens gematigd optimistisch zijn over de economische ontwikkeling in 2010 erg hoopvol:  ‘Als er geen nieuwe crisis komt, sluiten we dit jaar beduidend beter af dan 2009.’  Uit de verschillende jaarcijferpublicaties klinkt daarbij een zekere opluchting door; niet alle ladingstromen zijn dramatisch gekelderd. De containerstromen bleven zelfs opmerkelijk intact.

De haven van Duisburg heeft in 2009 negentien procent minder overgeslagen dan in 2008 en kwam uit op 44 miljoen ton voor zowel binnenvaart, spoor en wegvervoer. Vooral de aanvoer van importkolen en erts daalde scherp en daarmee was de binnenvaart de vervoerstak die in Duisburg relatief het zwaarst werd getroffen.
Het goede nieuws is volgens de haven dat de containeroverslag in 2009 op 1,82 miljoen teu uitkwam en dat is maar een fractie lager dan de 1,89 miljoen teu van 2008. Ander goed nieuws was dat in de olie- en chemiesector slechts drie procent werd ingeleverd ten opzichte van 2008

Sinds het begin van dit jaar duiden veel conjunctuurindicatoren erop dat de industrie zich aan het herstellen is. ‘We zien de laatste maanden weer stijgende overslagcijfers, vooral in de containers.’  Ook de omslag van ijzererts, grondstof van de staalindustrie, is na de ernstige dip eind 2008 en eerste helft 2009 weer aanzienlijk aan het herstellen.

Dortmund
Dortmund leverde in 2009 met een overslag van 2,4 miljoen ton 18,4 procent in ten opzichte van 2008. Ook hier waren de containers de kurk waarop de haven dreef. De Container Terminal Dortmund sloeg in 2009 zeven procent meer over dan het jaar daarvoor. De overslag van bouwstoffen stelde met 647.000 ton ook tevreden. Aan olie en olieproducten werd 570.000 ton overgeslagen.
De haven gaat er van uit dat de overslag van drie miljoen ton, die de laatste jaren gebruikelijk was, binnen twee jaar weer kan worden bereikt.

Mannheim
In Mannheim viel de overslag in 2009 terug met tien procent naar 7,9 miljoen ton (8,7 miljoen ton in 2008). De daling had niet alleen te maken met de crisis, maar ook met laagwater. De overslag van olie en olieproducten steeg met 47 procent, van 487.000 ton in 2008 naar 715.000 ton in 2009. De overslag van erts en metaalafval steeg met 33 procent naar 525.000 ton. De overslag van containers daalde met zeven procent naar 939.000 ton. Er werd in 2009 96.000 teu geladen en gelost, negentien procent minder dan in 2008.
Meteen na de jaarwisseling trok de overslag in Mannheim aan. In januari met ruim tien procent ten opzichte van januari 2009.

Staal
De Duitse staalproducenten zijn voorzichtig optimistisch. De opdrachten bij de walserijen stegen in het laatste kwartaal van 2009 met vijftig procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2008 tot 8,6 miljoen ton. Het niveau van de bestellingen ligt nog wel ongeveer tien procent onder het langjarig gemiddelde en twintig procent onder het niveau van voor de crisis.
De Duitse vraag naar staal steeg met 45 procent en de buitenlandse vraag steeg met 60 procent. De staalindustrie schat in dat de staalconjunctuur zich heeft gestabiliseerd en dat de productie dit jaar weer belangrijk zal toenemen ten opzichte van vorig jaar. De situatie werd in januari door het merendeel van de staalproducenten nog steeds als moeilijk omschreven, maar de productie stijgt weer. In januari was nog één hoogoven in Duitsland dicht, in de zomer waren dat er nog zes.

Bronnen: Weekblad Schuttevaer, eigen nieuwsgaring, jaarverslagen

 

Go to top