Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nieuw plan voor bouw van containerterminal op De Mars

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen heeft bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat een verzoek ingediend voor het subsidiëren van de aanleg van een containerterminal. Deze zou pal langs het Twentekanaal moeten komen aan de noordzijde (lees: de Eefdese zijde) van stortplaats Fort de Pol.

De bouw van een terminal met opslag van containers past in de plannen van de gemeente om op en naast deze (af te dekken) stortbult mogelijkheden te creëren voor nieuwe en met name zware industrie. De terminal moet in de ogen van het college van burgemeester en wethouders een belangrijke impuls geven aan de vernieuwing van De Mars als geheel en het noordelijke deel van het bedrijventerrein in het bijzonder.

De containerterminal is niet nieuw voor Zutphen. Een paar jaar geleden ging een terminal naast de industriehaven, die bediend werd met een mobiele kraan, ter ziele.

Het college ziet echter nieuw kansen nu het vervoer over water de laatste jaren verder toeneemt. Bovendien ligt de terminal naast het Twentekanaal en vlakbij de IJssel een stuk strategischer. Zeker als de bereikbaarheid ook nog eens vergroot wordt door de aanleg van de nieuwe brug over het Twentekanaal en de verbinding via de N348 met de A1.

De subsidie wordt aangevraagd in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Quick Wins Binnenvaart. Dit gebeurt in nauw overleg met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

 

Go to top