Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Inzet van NVB voor belang binnenhavens in TEN-T

In het najaar van 2011 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor herziening van de richtsnoeren voor het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Het beleid van het Trans-Europese vervoersnetwerk is erop gericht een Europees infrastructuurnetwerk te realiseren als basis voor economische groei en versterking van de concurrentiekracht van de Europese Unie. Belangrijk wijziging ten opzicht van het huidige beleid is de introductie van een tweelagenstructuur, waarbij het netwerk wordt verdeeld in een uitgebreid netwerk en een kernnetwerk. Het uitgebreide netwerk moet alle regio's van de Unie met elkaar verbinden. Het kernnetwerk omvat voor de hele EU vanuit strategisch en economisch oogpunt belangrijkste knooppunten en verbindingen. Voor de binnenhavens betekent dit een verdeling in core en comprehensive ports.

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft zich in de afgelopen maanden intensief beziggehouden met het zo compleet mogelijk maken van de Europese lijst van core en comprehensive ports. Met de eerder toegezonden conceptlijst was de NVB niet tevreden. Een flink aantal binnenhavens ontbrak op zowel de lijst van comprehensive als die van core ports.

De NVB heeft daartoe overleg gevoerd in Brussel. Allereerst is overleg gevoerd met de secretaris-generaal van European Federation of Inland Ports (EFIP) om aansluitend te spreken met een afvaardiging van de afdeling "Trans European Network and Investement Strategy". Aan de hand van de kaart met Nederlandse vaarwegen en binnenhavens is het belang van diverse ontbrekende binnenhavens onderstreept.

EFIP heeft een aangepast voorstel gedaan en havens als Werkendam, Waalwijk, Veghel, Helmond, Eindhoven, Harderwijk, Veendam, Zwartewaterland en Drachten zijn aanvullend op de lijst zijn gezet. Tevens is geconstateerd dat slechts een gering aantal core inland ports waren opgenomen. Deze lijst is nu uitgebreid met havens als Dordrecht, Kampen, Moerdijk, Zwolle, Venlo en Nijmegen.

De waarde van het lidmaatschap van de EFIP is weer duidelijk geworden.

Een totaal overzicht, waarin de Nederlandse belangen dus goed zijn meegenomen, kunt u lezen in dit document van de EFIP met de naam TEN-T and Connecting Europe Facility

 

 

Go to top