NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

€50 miljoen extra voor de ontwikkeling van Binnenhavens

De Staatssecretaris van V&W, mevrouw Tineke Huizinga, heeft in de onlangs gehouden vergadering van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens laten weten, dat zij € 50 miljoen extra ter beschikking stelt voor de ontwikkeling van Binnenhavens. 
Deze toezegging vindt plaats in het kader van de zogenaamde “quick wins regeling”, die beoogt de binnenhavens te versterken en te revitaliseren.
Binnenhavens (oftewel: ” Blue Ports”) spelen een zeer belangrijke rol als knooppunt voor de regionale economie en hebben een grote concentratie van logistiek en industrie.
Met deze extra toezegging, bovenop een bedrag van € 62 miljoen, geeft de regering aan dat het haar ernst is om de logistiek te verduurzamen en gereed te maken voor de toekomst. Ook is het een goed moment: het thema van de bijeenkomst was “Crisis? Nieuwe uitdagingen!” Door de verdere ontwikkeling van de “Blue Ports” wordt de benutting van de waterwegen versterkt en kan daarmee de binnenvaart sterker worden ingezet.
Dit heeft  zeer positieve effecten op de uitstoot van CO2 (een binnenvaartschip produceert per ton/km gemiddeld drie maal minder CO2). 
Daarnaast heeft het ook positieve economische effecten voor de gebruikers, omdat de vervoerkosten relatief laag zijn en er op de waterwegen geen sprake is van filevorming.

De verwachting is dat deze trend zich doorzet en er de komende jaren een sterke nadruk komt te liggen op een verdere versterking van deze knooppunten.
  • Directe toegevoegde waarde: € 5,7 miljard
  • Directe en indirect toegevoegde waarde:€  8,9 miljard
  • Werkgelegenheid:  66.400 werknemers
Hiermee benadert het totale belang van de binnenhavens het belang van de zeehavens (mainports).
Uit: Rapport: Blue Ports, knooppunten voor de regionale economie (TNO, 2005)

 

Go to top