NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB-Jaarcongres 2020 Online!

Eind 2019 startten de voorbereidingen voor het NVB-Jaarcongres 2020 dat op 2 oktober zou plaatsvinden in Venray. Het programma was begin dit jaar op hoofdlijnen al klaar maar de Corona-crisis zette een streep door alle plannen. De gastgemeente Venray, de NVB en een vertegenwoordiging van BluePorts Limburg zijn meteen gaan nadenken over een online alternatief.

Het momentum om de unieke samenwerking tussen de Limburgse binnenhavens én de innovatieve projecten die er plaatsvinden voor het voetlicht te brengen willen we natuurlijk niet voorbij laten gaan! Daarom werd al snel de keuze gemaakt voor een webinar, gericht op de thema’s ‘Grensoverschrijdend’ en ‘Duurzaam & Toekomstbestendig havenbeleid’. Beide thema’s zijn zeer actueel, vooral in Noord- en Midden-Limburg.

In een uur durend webinar worden beide thema’s door sprekers uit binnen- en buitenland belicht.

Grensoverschrijdende samenwerking is voor de Limburgse binnenhavens maar zeker ook voor de zeehavens cruciaal. Vanzelfsprekend is hier binnen BluePorts Limburg dan ook veel aandacht voor. Hierop zal tijdens het NVB-Jaarcongres webinar op 2 oktober a.s. uitvoerig worden ingegaan.


De havens van Wanssum en Roermond fungeren momenteel als pilot binnen het NVB-programma ‘Duurzaam en Toekomstbestendig havenbeleid’. Tijdens de masterclass op 3 juni jl. hebben wij een korte toelichting gegeven over de ambitie en de verwachting. De komende periode zullen wij vervolgstappen in dit proces gaan zetten waarover wij u op een later moment verder kunnen informeren. In de Roermondse Willem-Alexanderhaven is duurzaamheid/circulaire economie al enkele jaren belangrijk. De ondernemers in deze haven hebben het thema volledig omarmd. De haven Wanssum staat -met de in ontwikkeling zijnde uitbreiding- in de startblokken om met het thema ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ aan de slag te gaan.

De gemeente Roermond zal haar ervaringen en ambities tijdens het NVB-Jaarcongres webinar delen. Tevens zullen de meest recente resultaten van de pilot gepresenteerd worden én wordt de stand van zaken vanuit de EFIP ten aanzien van het thema nader toegelicht. Zoals u gewend bent zal ook de NVB haar resultaten en plannen voor 2021 met u delen.

Al met al belooft het een interessant ‘NVB-Jaarcongres webinar’ te worden waarin veel aandacht zal zijn voor concrete praktijkvoorbeelden.

Reserveer 2 oktober van 10:00 tot 11:00 alvast in uw agenda. Wij zullen u later verder informeren.

 

 

Go to top