NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB ondersteunt Green Award Binnenvaart

GA_logo_kleinIn het beleids- en actieplan van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens is o.a. aandacht voor duurzaamheid en professionalisering van de binnenhavens. Eén van de actiepunten is de ondersteuning van Green Award binnenvaart.

Sinds de start eind 2010 heeft de Green Award binnenvaart zich fors verder verspreid. Er zijn inmiddels ca. 250 schepen gecertificeerd. Dit is mede te danken aan het feit dat er inmiddels incentives van havens en banken zijn.


Het bestuur van de NVB  heeft haar leden opgeroepen om mee te doen aan deze verduurzaming, door een incentive te overwegen voor schepen die de haven bezoeken en een Green Award certificaat hebben. Deze incentive kan een korting op het havengeld zijn, maar havenbeheerders zijn vrij om hier een nadere invulling aan te geven.

Gemeenten die dit besluiten of de intentie hebben om dit te gaan doen, zullen aan het einden van het congres van de NVB, op 5 oktober 2012, publiekelijk de aandacht krijgen als groene binnenhaven.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de NVB en /of de stichting Green Award.

 

Go to top