Lijdia Pater-de Groot vertrekt bij de NVB

Lijdia Pater-de Groot vertrekt binnenkort bij Koninklijke Binnenvaart Nederland en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Ze gaat per 1 januari 2023  aan de slag als senior adviseur maritiem bij ingenieursbureau Movares Water.

Lijdia was 18 jaar werkzaam voor het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), onder meer als secretaris voor het beleidsdomein technische en nautische zaken, met een focus op de eisen waar binnenschepen aan moeten voldoen. Het laatste jaar voor de fusie met BLN-Schuttevaer was ze waarnemend directeur en na de fusie tot Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) werd ze adjunct-directeur van de nieuwe branchevereniging.

Ruim 12 jaar is Lijdia werkzaam geweest als secretaris van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). “Samen met bestuur en leden van de vereniging zijn de afgelopen jaren mooie stappen in de goede richting gezet. De NVB is een vereniging die er toe doet en die een belangrijke rol kan vervullen bij de koers naar toekomstbestendige binnenhavens”, aldus Lijdia. “Met zeer veel plezier heb ik mijn werk voor de NVB gedaan. Ik bedank de leden voor het in mij gestelde vertrouwen!”

Lijdia gaat bij Movares Water aan de slag als senior adviseur maritiem. Ze wil met haar kennis en ervaring graag bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven, met name op het gebied van leefbaarheid en mobiliteit. Dit sluit mooi aan bij de ambitie van Movares Water, die met de kennis van hun adviseurs en ingenieurs, oplossingen willen bieden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering.  “Mijn nieuwe baan betekent geen afscheid van de binnenvaart en havens, waarin, waarmee en waarvoor ik zoveel jaren en met zoveel liefde werkte. Ik zie er naar uit om samen te werken met de partners in mijn netwerk en gezamenlijk duurzaam het verschil te maken.”

NVB-bestuur en secretariaat bewaken de continuïteit van de lopende dossiers en zullen u op termijn informeren op welke wijze de vacature is ingevuld.

 

Go to top