Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Uitslag 2021 CEF Transport call

Tijdens de Connecting Europe Days in Lyon van 28-30 juni maakte de Europese Commissie de uitslag bekend van de 2021 CEF Transport Call. Nederlandse projectdeelnemers ontvangen € 45 miljoen subsidie voor 9 projecten. Het betreft onder andere projecten rond spoorwegen, havenontwikkeling, verkeersmanagement en multimodale passagiershubs.

Er zijn relatief veel projecten ingediend deze eerste algemene ronde van het CEF werkprogramma 2021 – 2023 en het budget is ruim overvraagd. Opvallend was dat EU-breed veel projecten op het kernnetwerk (TEN-T) zijn ingediend. De projecten zijn beoordeeld op kwaliteit, volwassenheid, impact, noodzaak voor de subsidie en Europese meerwaarde.

Nederlandse projecten
Nederlandse deelnemers krijgen subsidie voor het wegnemen van een gelijkvloerse spoorwegovergang bij Nunspeet op de North Sea-Baltic corridor en het voorbereiden daarvan op de lijn Zaanstad-Alkmaar-Heerhugowaard, havenverbeteringen en een mobiliteitshub voor verschillende vormen van vervoer in Amsterdam, het verbeteren van multimodaliteit in diverse binnenhavens in Zuid-Nederland en meerdere ITS en data-gerelateerde projecten voor weg- en spoorvervoer en emissieloos taxiën op Schiphol.

AFIF en militaire mobiliteit
Binnen de eerste ronde van het werkprogramma vallen ook de eerder bekendgemaakte projecten rond de AFIF en militaire mobiliteit, respectievelijk voor alternatieve brandstofinfrastructuur en duaal militair/civiel gebruik. De tweede call voor militaire mobiliteit is vervoegd opengesteld op 12 mei en sluit op 29 september. AFIF aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Reguliere CEF Transport call 2022
13 september 2022 wordt de openstelling van de volgende reguliere CEF Transport call verwacht. Via een projectideeformulier kunt u uw idee bij ons toetsen. Alleen als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat instemt kunt u subsidie aanvragen. Meer informatie over dit proces vindt u op de website van RVO.

 

Go to top