Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Vervolg digitale gastvrijheid in havens

Rond de feestdagen vroegen we u om mee te denken wat digitale gastvrijheid in havens inhoudt. Snelle informatie-uitwisseling tussen bedrijven, haven en overheid is cruciaal in de moderne, snel veranderende wereld van de binnenvaartlogistiek. Huidige maar zeker ook toekomstige digitale ontwikkelingen in de binnenvaart, vaarwegen en havens behoeven niet alleen verdere stimulans maar zeker ook enige regie. Niet voor niets riep Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), tijdens het NVB-congres op 7 oktober jl., de havens op om een plan ‘Digitale gastvrijheid voor de binnenhaven’ op te stellen.


De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) wil samen met Binnenvaart Netwerkdiensten (BND) en Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) aan de slag met dit onderwerp. Denkt u met ons mee? In dit document stellen we u enkele vragen. Wat verstaat u onder digitale gastvrijheid? Welke van de nu versnipperde informatie moet als eerste worden gebundeld en waarom? Uw inbreng nemen we mee in een beleidsnotitie en een plan van aanpak. Deze willen we tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem in mei graag met u delen.


Uw medewerking en reactie stellen we zeer op prijs. U kunt deze mailen naar nvb@binnenvaart.nl

Hartelijk bedankt!

 

Go to top