Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Enige vorm van steun aan havens en/of multimodale knooppunten verenigbaar met Verdragen

In de zomer van 2013 hebben een aantal grotere havens een uitgebreide vragenlijst ontvangen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Alle lidstaten zijn toen verzocht te inventariseren hoe het zit met eventuele staatssteun aan havens. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft destijds een bijdrage kunnen leveren aan dit proces.
De volledige tekst over de ‘Raadpleging over de mededeling betreffende het begrip staatssteun’ vindt u hier: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html
 
De  NVB is lid van de EFIP. Deze organisatie heeft in dit document (icon State Aid Position EFIP) met meerdere argumenten duidelijk willen maken dat enige vorm van steun aan havens en/of multimodale knooppunten verenigbaar is met Verdragen en in overeenstemming met relevante artikelen in het VWEU.
 

Conclusie van de EFIP
Concurrentie in de binnenhavens is vooral intermodaal. Binnenhavens bedienen een breed scala van industrieën, zowel in de haven en in de omliggende regio, die afhangen van het bestaan van een goede vervoersinfrastructuur. Transport volumes zullen naar verwachting toenemen in de komende jaren en de Europese Commissie wil goederenvervoer over lange afstand verschuiven naar duurzame vormen van vervoer, zoals binnenvaart. Gecombineerd vervoer heeft soms staatssteun nodig om te kunnen concurreren. Dergelijke steun is tot dusver als verenigbaar met de Verdragen gezien en in overeenstemming met art. 93 VWEU.
In het licht van deze bevindingen en rekening houdend met de aanzienlijke administratieve belasting in verband met de verplichting tot kennisgeving, in het bijzonder waar de lokale en regionale openbare lichamen betreft, hoopt EFIP op pragmatisch criteria door de Commissie voor de binnenhavens.
 
De EFIP heeft contact gehad met de nieuwe directeur van de European Mobility Network in DG Move, Olivier Onidi. Hij steunt de positie van de EFIP over staatssteun voor binnenhavens en het idee van het opnemen van binnenhavens in de algemene groepsvrijstellingsverordening. Er zal een nauwe dialoog gestart worden over dit onderwerp met DG-Concurrentie.

 

Go to top