NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Connekt ontvangt resultaten verkenning NVB

Connekt en de NVB melden in een gezamenlijk persbericht dat er een vernieuwing van havengelden ophanden is.

“Er is een flinke efficiencyslag mogelijk bij het innen van havengelden,” concludeert de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), die in opdracht van Connekt – in het kader van het programma IDVV (Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen) van Rijkswaterstaat – een verkenning deed naar de verschillende wijzen waarop het havengeld wordt geïnd. Op 19 maart overhandigde de NVB het rapport met de onderzoeksresultaten aan Connekt.


Vervolg
Het huidige kwalitatieve onderzoek van de NVB kan worden gezien als een nulmeting. Een kwantitatief vervolg zal de functionaliteit van de verschillende heffingsmaatstaven in relatie tot kosten en baten onderzoeken. Daarnaast zal het suggesties opleveren voor stroomlijning en het bieden van meer service: transparant en met kleine stapjes. Aan de hand van de ervaringen van Rotterdam en Amsterdam met “afrekenen per minuut” zal worden bekeken of die methode vertaalbaar is naar de andere havens. Nagedacht wordt om bij enkele geïnteresseerde havenbeheerders een business case uit te werken waaruit mogelijke winst moet blijken.

 

Go to top