NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Oprichting IJsselmeeralliantie

NVB organiseert strategisch overleg van noordelijke binnenhavens

Op 25 juni zal in Harlingen de IJsselmeeralliantie worden opgericht. De provincie Fryslân vindt de ontwikkeling van binnenvaart en binnenhavens belangrijk en wil de waarborg van een netwerk met logistieke knooppunten in Noord-Oost Nederland. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) zal met dit nieuwe platform van een dertigtal binnenhavens die bereikbaar zijn via het IJsselmeer, strategische kennis uitwisselen met de grote zeehavens en andere relevante partijen.


Aanleiding
De binnenvaart staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda omdat het een essentiële schakel in de logistieke keten is. De binnenhavens maken daar integraal deel van uit. Zij zijn, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De groeiende containeroverslag in de zeehavens en het toenemende aandeel van de binnenvaart zorgen voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De binnenhavens worden uitgedaagd om deze groei in de toekomst op te vangen.
Tot enkele jaren geleden hadden de zeehavens nauwelijks aandacht voor de ontwikkeling van het achterland, omdat er in de logistieke keten daar geen stagnaties optraden. Dat is nu veranderd. In sommige regio’s is al een intensieve economische samenwerking ontstaan tussen de zeehavens en het achterland. In Noord-Nederland is geen hoge organisatiegraad en spreken binnenhavens nog niet structureel met elkaar en met andere partners in de logistieke keten.

Dryport
In de provincie Fryslân  is het belang van binnenvaart en binnenhavens onderkend. In het project Dryport (een drie jaar durende publiek-private samenwerking in de Interreg North Sea-regio met als doel het optimaliseren van achterlandverbindingen van zeehavens) is vooral ingezet op stimulering van de binnenvaart. Uitgebreide informatie over het project is te vinden op de projectwebsite www.dryport.org Het interregproject Dryport zal per 1 juli 2012 worden beëindigd. Er is een groot netwerk opgebouwd waarbij veel noordelijke binnenhavens en de twee grote zeehavens Rotterdam en Amsterdam zijn betrokken. Nu het project wordt beëindigd, heeft de provincie aangegeven dat er behoefte is aan een voortzetting van het netwerk, dit met name om de dialoog met de zeehavens die net op gang gekomen is, voort te zetten. Er is een exit-strategie voor het project ontwikkeld en als onderdeel hiervan heeft de provincie het initiatief genomen tot het oprichten van de IJsselmeer-alliantie. Dit is een platform van binnenhavens die bereikbaar zijn via het IJsselmeer en heeft tot doel om strategische kennis voor de ontwikkeling van achterlandhavens uit te wisselen met de grote zeehavens. Omdat het dryportproject straks niet meer bestaat is besloten om het platform onderdeel te laten zijn van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), dé brancheorganisatie voor de binnenhavens.


Symposium IJsselmeeralliantie
Op 25 juni zal in de raadzaal van het stadhuis te Harlingen de startbijeenkomst van de IJsselmeeralliantie worden gehouden. Het programma is als volgt:

  • 10.00 uur inloop, ontvangst met koffie
  • 10.45 uur opening symposium door havenwethouder van Harlingen, mw. Maria le Roy en dhr. Rik Duijn, directeur Harlingen Seaports
  • 11.00 uur van Zeehavenbeleid naar Achterlandstrategie, door Gert-Jan Nieuwenhuizen (Port of Amsterdam) en Arwen Korteweg (Port of Rotterdam) + discussieronde
  • 12.30 uur lunch
  • 13.30 uur oprichting en overdracht IJsselmeeralliantie door mw. Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân en mw. Marijke van Haaren, voorzitter van de NVB
  • 14.00 uur presentatie van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens voor de nieuwe leden + discussieronde
  • 15.00 uur afsluiting en borrel

 


 

 

Go to top