NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Naar een toekomstbestendig digitaal netwerk van binnenhavens

Digitalisering is één van de thema’s in de strategische agenda. De NVB-leden hebben dit thema de hoogste prioriteit gegeven en verwachten van de NVB zowel een regierol als een visie op en kennisdeling over dit thema. Digitalisering biedt grote kansen voor binnenhavens. Binnenhavens kunnen de eigen processen efficiënter maken (zoals havengeld innen), de gebruikers van de havens beter bedienen (hoger service level) en op een andere manier grip krijgen op maatschappelijke doelen zoals verduurzaming (sturing). Om als binnenhavens deel uit te kunnen maken van een slimme vervoers- en data-infrastructuur, nu en in de toekomst, moeten flinke stappen worden gezet.

 

Project ‘Digitalisering en binnenhavens’
In 2020 is het startschot gegeven voor het project ‘Digitalisering en binnenhavens’, een coproductie van de NVB en Topsector Logistiek.  De resultaten van dit programma omvatten onder meer:

  •  (deel) sessies met werkgroep
  • (sub)doelen in de havens, het perspectief van de schipper, veiligheid, databronnen (AIS, BICS), vesseldatabase
  • Good practices (SWINg, Port of Twente, Enigma +)
  • een geëxpliciteerde visie van NVB op digitalisering middels deelbare producten:
    • 2 webinars - thema’s: digitalisering strategieën, Basis Datadelen Infrastructuur, aansluiting op producten Rijkswaterstaat, Poseidon (proces en inhoud)
    • 3 nieuwbrieven, 2 artikelen in resp. Havenlocaties en Mainport
    • Set eindrapporten: richtlijnen, handleiding, schets fase 2

 

Resultaat van fase 1 van het project ‘Digitalisering en binnenhavens’
Het resultaat van fase 1 van het project ‘Digitalisering en binnenhavens’ wordt op 1 oktober gepresenteerd aan de leden van de NVB tijdens de informatiebijeenkomst ‘Digitalisering en binnenhavens’. De NVB heeft door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) de ‘Richtlijnen voor de digitale binnenhaven’ laten ontwikkelen. Deze richtlijnen bieden de leden van de NVB een gemeenschappelijk kader voor het maken van keuzes ten aanzien van de digitale infrastructuur. Dit kader moet helpen om afwegingen te maken bij vraagstukken rond digitalisering en de publieke waarden zoals duurzaamheid, efficiëntie en transparantie. De richtlijnen dragen daarmee bij aan de harmonisatie en uniformering van de wijze waarop er in havens wordt omgegaan met het verzamelen, gebruiken en delen van data. Naast de meer algemene principes in deze richtlijnen, is door het EICB een meer praktische handleiding opgesteld. Deze handleiding is vooral bedoeld voor binnenhavens die nog aan de beginfase staan van digitalisering en biedt havenbeheerders een beoordelingskader bij het zoeken naar digitale oplossingen.


Verdere koers
In de strategische agenda heeft de NVB aangegeven dat het digitaliseringsproject een meerjarige uitwerking behoeft. Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Digitalisering en binnenhavens’ zal ook worden vooruitgekeken. Uit Fase I van dit project (Maart – September 2020) is een aantal knelpunten én kansen naar voren gekomen. Samen met de leden van de NVB zal de koers worden bepaald voor een vervolg en verdere uitvoering van dit belangrijke thema in de strategische agenda van de NVB.

 

 

 

Go to top