NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Aan de slag met Binnenhavenmonitor 2021

Aan de slag met Binnenhavenmonitor 2021

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en het CBS werkt het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport economics (vanaf nu: Erasmus UPT) aan de Binnenhavenmonitor 2021. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt in de studie de economische betekenis van de Nederlandse binnenhavens bepaald, gemeten in werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

De laatste versie van Binnenhavenmonitor 2019 liet zien dat in 2018 de directe toegevoegde waarde van de binnenhavens in Nederland een omvang heeftvan 7,7 miljard euro. Als daar de indirecte toegevoegde waarde bij betrokken wordt is sprake van een totale toegevoegde waarde van 12,8 miljard euro. De directe werkgelegenheid in de Nederlandse binnenhavens is berekend op 64,4 duizend werkzame personen in 2018.

 

Momenteel is Erasmus UPT gestart met de economische betekenis van de binnenhavens voor 2020 te analyseren. Is de sterke ontwikkeling van en groei in e-commerce terug te zien in de werkgelegenheid van de (multifunctionele) containerhavens? Heeft de stikstofcrisis een grote impact op de overslag van lading voor de landbouw in de agrohavens? En kijkend naar 2020 misschien wel dé belangrijkste vraag: wat is de impact op overslag, werkgelegenheid en toegevoegde waarde van de corona crisis? Allemaal vragen die we door middel van het opstellen van de Binnenhavenmonitor 2021 gaan beantwoorden. U kunt daarbij helpen.

 

Op basis van een representatieve set aan cases (Nederlandse binnenhavens) wordt de economische impact van alle Nederlandse binnenhavens ingeschat. In de uitwerking van de studie maakt Erasmus UPT graag gebruik van de expertise van de NVB leden. Samen met u komen wij tot een juiste en complete weergave van de bedrijvigheid in uw binnenhavens die door ons als cases geselecteerd zijn. Sommige van u hebben al informatie aangeleverd voor uw binnenhaven, maar zeker nog niet alle benaderde havens.
Wij hopen dat u alsnog in de gelegenheid bent uw input aan te leveren. Mocht uw binnenhaven niet als case geselecteerd zijn, maar wilt u wel graag als case opgenomen worden, dan horen wij dit ook graag zodat wij in overleg met u kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met projectleider Martijn Streng van Erasmus UPT, streng@ese.eur.nl

 

 

 

 

Go to top