NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

De Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) en de kansen voor binnenhavens

Een van de hoofddoelstellingen van binnenhavens is het plaatsen van walstroom faciliteiten. Dit sluit ook aan bij de Europese prioriteiten van verduurzaming en verbetering van de leefomgeving. Walstroom is een grote uitdaging voor havens en dit wordt ook door de EU erkent.

Tijdens de onderhandelingen van CEF 2 heeft EFIP zich hardgemaakt voor gerichte middelen om walstroom te realiseren. Dit heeft vorig jaar geleid tot het begin van de Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) met een budget van 1.5 miljard euro.

De AFIF moet de creatie van een Europees breed netwerk van laadinfrastructuur bevorderen. Dit gebeurt anders dan onder de traditionele jaarlijkse CEF-calls dmv een zogenaamde “rolling call”. Concreet betekent dit dat deze call de komende jaren constant open is voor financieringsaanvragen. Er zullen echter tussentijdse deadlines zijn waarna de tot dan toe ingediende aanvragen worden behandeld.

Deadlines:

EU-deadline

1e

2e

3e

4e

5e

 

19/01/22

07/06/22

10/11/22

13/04/23

19/09/23

Evaluatie

feb-mrt 22

jul-aug 22

dec 22-jan 23

mei-jun 23

okt-nov 23

Selectie

mei/22

okt/22 

mrt/23 

jul/23   

jan/24

De AFIF werkt daarnaast ook met zogenaamde blending waarin een grant wordt gecombineerd met een gunstige lening van het EIB of een andere financiële instelling. Hiermee wordt gehoopt dat de laadinfrastructuur sneller gerealiseerd kan worden omdat Europees geld dan een katalyserend effect zal hebben.

Voor binnenhavens biedt AFIF een kans. Een van de grootste obstakels voor walstroom is het tekort aan een businesscase. Walstroom kost een haven aanzienlijk meer dan dat het oplevert waardoor commerciële partijen weinig tot geen interesse hebben. De AFIF kan hierin een brugfunctie vervullen en de investeringen aantrekkelijker maken.

Bij de eerste call zijn er nog geen binnenhaven of binnenvaart aanvragen ingediend. EFIP wil zich inzitten om te zorgen dat de binnenhavens deze kans niet mislopen en gebruik maken van deze financieringsmogelijkheid. Indien uw haven interesse heeft, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Go to top