Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Uitnodiging briefing Europese investeringen in transportsector

De Europese Commissie wil de komende 7 jaar (2014-2020) ruim 26 miljard euro investeren in het nieuwe Trans Europese Transport Netwerk (TEN-T).  Dat is ruim drie maal zoveel als in de voorgaande periode (2008-2014). Donderdag 11 september publiceert  de Europese Commissie een eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten die voor financiering in aanmerking komen via het nieuwe Connecting Europe Facility (CEF). Daarvoor is de komende jaren ruim 11 miljard euro beschikbaar. Dat geld is gereserveerd voor lidstaten die onder de cohesieregeling vallen. De overige 15 miljard kan door alle lidstaten worden gebruikt.

Veel  partijen, van belanghebbenden tot journalisten, van bestuurders tot Kamers van koophandel, hebben vragen over de mogelijkheden en voorwaarden om voor Europese financiering in aanmerking te komen. Ook zijn er vragen over de procedures die gevolgd dienen te worden en over de mogelijke impact voor een land als Nederland of voor regio´s. Daarom is er een informele achtergrondbriefing in het Huis van Europa. De briefing wordt verzorgd door de Nederlandse deskundige Leo Huberts. Hij werkt sinds 2001 bij de Europese Commissie, momenteel als beleidscoördinator bij de afdeling van DG MOVE (Transport en infrastructuur) die verantwoordelijk is voor het Trans Europese Transport Netwerk.

 

Datum: Vrijdag 12 september     

Plaats: Huis van Europa

Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag 

Inloop vanaf 10.30. De bijeenkomst duurt van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Deelname is gratis, maar aanmelding is verplicht voor donderdag 11 september 12.00 uur

Aanmelden bij: Hans.GERTSEN@ext.ec.europa.eu

 

 

 

 

 

Go to top