Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Laatste CEF Transportcall in 2020

Op 15 december kondigt de Europese Commissie (EC) de opening van de tweede CEF Transport Reflow call aan (CEF: Connecting Europe Facility). Dit is de laatste CEF Transport call in 2020 en tevens de laatste CEF Transport call binnen de huidige CEF-programmaperiode 2014-2020.

Tweede CEF Transport Reflow call

De 2020 Reflow call betreft de opvolger van de 2019 Reflow / MAP call. In de 2019 Reflow call hebben 11 Europese binnenhavens subsidie ontvangen van maar liefst € 35 miljoen. Dit was het beste resultaat voor binnenhavens sinds de lancering van CEF in 2014!

De tweede/huidige Reflow call heeft echter een ander karakter dan de Reflowcall van 2019. Deze had als doel om het niet uitgegeven budget (= reflow) te investeren in fysieke uitvoeringsprojecten die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. De 2020 Reflowcall is meer gericht op de toekomst dan wel op de nieuwe EU-programmaperiode. Daarnaast is er dit keer minder budget beschikbaar, namelijk € 200 miljoen. Als gevolg van dit relatief beperkte budget is de huidige Reflow call alleen bestemd voor voorbereidende activiteiten, vergunningsprocedures en de voorbereiding van het aanbestedings­proces. Deze activiteiten worden geschaard onder ‘CEF Transport studies’.

Studies dienen binnen de huidige Reflow call betrekking te hebben op infrastructuurprojecten ten aanzien van spoorwegen, binnenlandse waterwegen, zee- en binnenhavens (gelegen op bepaalde delen van het TEN-T Core Network). De studies moeten worden afgerond voor 31 december 2024.

Belang van deze call voor binnenhavens
Op het eerste gezicht biedt deze call beperkte mogelijkheden. Echter, deze call is zeker interessant voor binnenhavens gelet op het nieuwe CEF-programma (CEF 2) dat vanaf 2021 van start zal gaan. CEF 2 zal zich meer richten op duurzaamheid (het terugbrengen van de CO2-uitstoot) en digitalisering. De binnenvaart en binnenhavens kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Tijdens CEF 2 kunnen partijen - inclusief binnenhavens - aanvragen indienen voor infrastructuur­projecten, die bij voorkeur voortborduren op eerder ingediende studies-aanvragen (wat kan tijdens de huidige call).

Daarnaast is het van belang om te vermelden dat de binnenvaart gerelateerde projecten tijdens CEF 2 - als enige transport­modaliteit  - gebruik kunnen maken van een verhoogd subsidie percentage voor uitvoerings­projecten. Dit betekent dat de CEF 2 subsidie voor binnen­havens kan oplopen tot 50% van de investeringskosten (in plaats van maximaal 40%). Kortom, CEF 2 wordt (financieel) aantrekkelijk voor zowel binnenvaart als binnenhavens.

Planning voor CEF 2
De EC is momenteel bezig met haar planning voor CEF 2. Begin 2021 zal de EC naar verwachting een meerjarenplan presenteren. In dit plan worden de financieringsprioriteiten voor de komende jaren uiteengezet. Het is nog te vroeg om hierover iets concreets te zeggen. Echter, de EC zal zeker kijken naar de goed gekeurde CEF studies (uitslag van de huidige Reflow call) en het plan daarop aanpassen.

CEF Transport helpdesk van EFIP
NVB-leden die meer willen weten over de mogelijkheden van deze call kunnen contact opnemen met de TEN-T helpdesk van EFIP.
Dit kan door direct een email te sturen aan Turi Fiorito, directeur van EFIPL (turi.fiorito@inlandports.be)

 

 

Go to top