Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Uitnodiging Masterclass Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid

Alleen voor leden van de NVB

Het begrip ‘duurzaamheid’ heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een containerbegrip, waarvoor een eenduidige definitie ontbreekt. Dit bemoeilijkt de (toekomst)ontwikkeling van duurzaam havenbeleid voor binnenhavens. Door het thema strategisch te agenderen, gaat de NVB een voortrekkersrol spelen in de professionalisering van duurzaam havenbeleid.

Het strategische thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ is door de geassocieerde partners Movares en DGMR geadopteerd. Zij geven in samenwerking met het NVB-bestuur en de leden invulling aan een werkgroep, die het strategische thema in 2020 tot ontwikkeling gaat brengen. De werkgroep ontwikkelt momenteel een handreiking en tooling, waarmee de duurzaam en toekomstbestendigheid van binnenhavens inzichtelijk kan worden gemaakt. Deze kunnen voor gemeenten als basis dienen om hun (duurzaam) havenbeleid vorm te geven. De toepasbaarheid van de handreiking en tooling wordt vervolgens in de praktijk getoetst bij de binnenhavens van Roermond en Wanssum.

Tijdens de Masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ op woensdag 3 juni a.s. licht de werkgroep de handreiking en de tooling in een interactieve sessie via een webinar toe. Daarnaast zullen de binnenhavens van Roermond en Wanssum aan het woord komen. Zij zullen toelichten waar zij nu in hun ontwikkeling naar het duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid staan en waarom zij als praktijkcasus deelnemen.

Aan het woord komen:

  • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (Eric Janse de Jonge, voorzitter NVB)
  • Werkgroep Movares en DGMR (spreker wordt later bekend gemaakt)
  • Binnenhaven Roermond (spreker wordt later bekend gemaakt)
  • Binnenhaven Wanssum (spreker wordt later bekend gemaakt)

Kortom; de Masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ belooft een mooi webinar te worden!

Aanmelden
Wij hopen u te 'zien' tijdens het webinar op 3 juni. U kunt zich aanmmelden door een e-mail te sturen naar Lotte Janssen - Verschoor

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via tel. 010- 7989840 of via l.janssen-verschoor@binnenvaart.nl.

Datum: woensdag 3 juni 2020
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
​Locatie: online

 

Go to top