Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Presentatie digitale gastvrijheid in havens op The Blue Road Dag

The Blue Road dag 10 mei 2017: Digitale gastvrijheid in havens

In de moderne, snel veranderende wereld van de binnenvaart logistiek is adequate informatie-uitwisseling tussen bedrijven, haven en overheid cruciaal. Tijdens het NVB-congres in 2016 riep Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart, de havens dan ook op om een plan ‘Digitale gastvrijheid voor de binnenhaven’ op te stellen.
 

Er zijn meerdere vraagstukken bij de optimalisatie van informatie-uitwisseling in de keten. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Bureau Telematica en Binnen Netwerk Diensten hebben de handen ineen geslagen en zullen tijdens de Blue Road dag op 10 mei aandacht besteden aan het belang van digitale gastvrijheid in havens.
 

Eerder dit jaar is aan havenbeheerders en havengebruikers gevraagd wat verstaan wordt onder digitale gastvrijheid in havens. Dit is een samenvatting van de reacties:

  • Aanmeldsysteem binnenschepen
  • Inningsysteem binnenhavengelden
  • Ligplaatsinformatie zoals beschikbaarheid en in toekomst mogelijkheid tot reservering
  • Regelgeving haven zoals Havenbeheersverordening, binnenhavengeldverordening en binnenhavengeldtarieven.
  • Informatie over faciliteiten zoals walstroom, wifi, drinkwatervoorziening, afvalafgifte, bunkermogelijkheid, auto-afzetsteiger, arts en ziekenhuis, bevoorrading, enz.
  • Nautische informatie zoals dimensies, capaciteit


Nodig is bundeling, uniformering en digitalisering van de versnipperde informatie van operationele en functionele aspecten van havens. Uiteindelijk moet dit onderdeel uitmaken van een bredere context van data delen binnen een platform van binnenvaart en haven, met als doel een efficiënte en betere benutting van de Nederlandse haveninfrastructuur.
 

Uitvoering van het project digitale gastvrijheid in havens voorziet niet alleen in een behoefte aan informatie, het levert ook een administratieve lastenverlichting op, draagt bij aan de veiligheid in havens, en een betere benutting van de Nederlandse haveninfrastructuur.
 

Ries Bode, voorzitter van BTB en Lijdia Pater – De Groot, secretaris van de NVB hopen u te ontmoeten bij de Blue Road dag. In dit programma van de Blue Road dag is te lezen waar u ons kunt vinden. Tot 10 mei!

     

 

Go to top