NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havens, blijf schone schepen belonen!

Wereldwijd worden schepen en rederijen met een Green Award-certificaat op vrijwillige basis getoetst op hun prestaties t.a.v. kwaliteit, veiligheid en milieu. Green Award voor de Binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige milieukeurmerk voor de zeevaart. Green Award streeft ernaar dat:

  • Schone en veilige schepen erkend, herkend en gestimuleerd worden
  • Verladers een instrument aangereikt krijgen om schonere schepen te kiezen

In 2011 is het certificatieprogramma voor de binnenvaart van start gegaan. Het is een groot succes geworden en inmiddels zijn er 537 binnenvaartschepen gecertificeerd en nieuwe aanmeldingen blijven binnenkomen. Het effect van het programma is duidelijk merkbaar. Zo moest een aantal schippers verbeteringen aan boord uitvoeren met betrekking tot veiligheid en het verminderen van emissies om aan de eisen van Green Award te voldoen.

 

Positief effect dankzij incentives havens
Dit positieve effect is vooral te danken aan de incentive providers, met name havens die met een korting op het havengeld het Green Award en daarmee de schone en veilige binnenvaart steunen. Ook zijn er banken een één verzekeringsmaatschappij die aanzienlijk bijdragen in de certificaatkosten van hun klanten.

Op dit moment geven 15 havens in Nederland en België korting op het binnenhavengeld. Nog twee grote havens hebben aangekondigd dat ze vanaf 2015 mee gaan doen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) roept havens die schonere schepen nog niet belonen, op om deze stap ook te zetten. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan een schone en veilige haven!

 

Nieuw programma van eisen
Na het eerste succes is het de tijd geworden voor de volgende stap richting nog schonere en veiligere binnenvaart. Het Green Award certificaat is 3 jaar geldig wat betekent dat voor de binnenvaartschepen die zich als eerste voor het Green Award programma aangemeld hebben, de eerste certificatiecyclus binnenkort ten einde loopt. Om vooruitgang en verbetering te verzekeren heeft Green Award zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een nieuw programma van eisen. Het nieuwe programma van eisen is van kracht geworden op 17 juni 2014.  

De volgende punten zijn aangepast ten opzichte van de vorige set van eisen:

  • Meer aandacht voor de nieuwe energiebesparende technieken
  • Meer beloning voor schonere (hulp)motoren
  • Meer aandacht voor veiligheid
  • Verdelen van het programma in twee delen: motoren en aanvullende eisen
  • Verdeling certificatie naar 3 niveaus: Brons, Zilver en Goud binnen het programma

Brons, zilver en goud 

Verdeling naar 3 niveaus betekent dat binnen de groep van schepen met een Green Award certificaat onderscheid wordt gemaakt. Schepen die betere prestaties leveren dan een gemiddeld binnenvaartschip, worden beloond met een zilveren of gouden certificatie. Op deze manier wordt verdere vooruitgang van de schepen gestimuleerd. Daarnaast krijgen de havens een indicator van het niveau waarop een schip zich bevindt en tevens een instrument om, indien wenselijk, een verbetering van het schip te beïnvloeden. Deze verandering biedt nieuwe mogelijkheden.

Het is al bekend dat een enkele haven dit systeem ook als zodanig wil gaan hanteren, maar de beslissing om de verdeling toe te passen of op de oude manier te blijven werken is aan de havens zelf. Een Green Award is een Green Award, het betreffende schip heeft een zekere inspanning geleverd! Certificaten op basis van het voorgaande programma blijven geldig tot maximaal medio 2017. Daarna zijn alle schepen met een Green Award-certificaat ingedeeld in  de nieuwe niveaus. 
Als een deelnemende haven voordelen ziet in het toepassen van de verdeling naar 3 niveaus, dan denkt Bureau Green Award graag met u mee voor een passende implementatie.

Kortom, havens kunnen het Green Award blijven belonen als voorheen of kiezen voor differentiatie.

 

Go to top