Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

RVO organiseert bijeenkomst over Europese programma's voor duurzame oplossingen

Wilt u meer weten over de financieringskansen voor duurzame projecten voor bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur en mobiliteit? Laat u inspireren en informeren tijdens de informatiebijeenkomst Europese programma’s voor duurzame oplossingen.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert op dinsdag 14 februari a.s. een bijeenkomst over Europese programma’s voor duurzame oplossingen in Jaarbeurs Utrecht. Nederland staat voor belangrijke opgaven, zoals:

 

  • Mobiliteit: verkeersruimte slim en veilig inrichten, ontbrekende schakels in het netwerk toevoegen, duurzaam vervoer verbeteren en informatie-uitwisseling tussen systemen en partijen mogelijk maken (interoperabiliteit).
  • Klimaat: CO2-uitstoot verminderen en de omgeving aanpassen aan klimaatverandering (mitigatie en adaptatie).
  • Energie: van fossiele brandstoffen naar groene energie.
  • Circulaire economie: grondstoffen en producten langer in de kringloop houden.
  • Biodiversiteit: natuur en biodiversiteit behouden en herstellen.
  • Gezondheidszorg: (digitale) toegang tot zorg verbeteren, ook in het landelijk gebied.  

Om deze opgaven op te lossen moeten overheden, bedrijven, non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en kennisinstellingen samen aan de slag. Daarbij kan financiële hulp net het verschil maken.

 

Europese programma’s
Vanuit verschillende Europese programma’s kunnen binnenhavens voor deze opgaven een subsidie krijgen voor onderzoek, innovatie, experimenten, implementatie of beleidsuitwisseling.

Wat zijn de kansen? Waar moet u rekening mee houden? En vooral: hoe kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u helpen?

Tijdens de bijeenkomst op 14 februari in Jaarbeurs Utrecht wordt informatie gedeeld over vier Europese programma’s:

Hier leest u meer inhoudelijke informatie over het programma.

 

Aanmeldinformatie
De bijeenkomst is interessant voor overheden, kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, bedrijven, ontwikkelmaatschappijen en non-profitinstellingen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
U kunt zich via deze pagina aanmelden en uw bezoek registeren.

 

Go to top