NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

De week van de Circulaire Economie - 7 t/m 12 februari 2022

Bedrijven in havengebieden gaan steeds minder energie gebruiken. In plaats van het afvoeren van (afval)stoffen uit havens, zullen deze afvalstoffen als nieuwe grondstoffen worden aangevoerd. Zo ontstaat er een geheel nieuwe maakindustrie.Tegelijkertijd worden nieuwe technieken ontwikkeld waarmee energie kan worden opgewekt, denk aan zon-, wind-, en waterenergie voor eigen gebruik of waarmee de omgeving of andere bedrijven voorzien kunnen worden van warmte- en energiestromen.

Veel binnenhavens hebben nog geen duidelijke aanpak om een energie-neutrale haven te ontwikkelen. De redenen hiervoor zijn het ontbreken van beleid en te weinig kennis over de mogelijkheden die de circulaire economie biedt.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een van de initiatiefnemers van het Versnellingshuis en organiseert in deze week (7 februari t/m 12 februari) ‘De week van de Circulaire Economie’.

Professionals organiseren gedurende deze week allerlei evenementen over circulair ondernemen met als doel om te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt zodat bezoekers daarvan kunnen leren.Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt waarmee zij zelf aan de slag kunnen.

Het programma biedt 258 evenementen over het onderwerp ‘Circulaire Economie’. Middels diverse workshops en evenementen kunnen bezoekers niet alleen partners vinden, maar ook leren hoe bedrijfsprocessen circulair gemaakt kunnen worden en welke voordelen er zijn.

​Energietransitie en Circulaire Economie is één van de vijf thema's van de Strategische Agenda 2020 - 2025 van de NVB. Voor binnenhavens zijn de thema’s Mobiliteit/logistiek, Bouw en Circulair ondernemen mogelijk interessant om te volgen tijdens De week van de Circulaire Economie.


Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij naar de website van De week van de Circulaire Economie.

 

Go to top