Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Digitale gastvrijheid in havens

Tijdens het NVB-congres op 7 oktober jl. riep Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), de havens op om een plan ‘Digitale gastvrijheid voor de binnenhaven’ op te stellen. Dat is hard nodig want in de moderne, snel veranderende wereld van de binnenvaart logistiek is snelle informatie-uitwisseling tussen bedrijven, haven en overheid cruciaal. Huidige maar zeker ook toekomstige digitale ontwikkelingen in de binnenvaart, vaarwegen en havens behoeven niet alleen verdere stimulans maar zeker ook enige regie.


De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) pakt samen met Binnenvaart Netwerkdiensten (BND) en BTB de uitdaging op. Denkt u met ons mee? In dit document stellen we u enkele vragen wat u onder digitale gastvrijheid verstaat. Hier kunt u een inspiratielijstje met ingrediënten vinden waar een aan te stellen ‘portefeuillehouder digitale haven’ mee aan de slag kan.


Uw medewerking en reactie stellen we zeer op prijs. U kunt deze mailen naar nvb@binnenvaart.nl

Hartelijk bedankt!

 

Go to top