Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Beleids- en actieplan NVB 2013 -2016

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft haar eerdere beleids- en actieplan geactualiseerd. Er is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten in behoeften en wensen. Het NVB-actieplan is dan ook een levend document.  De doelstelling van de NVB is om uitdrukking te geven aan de betekenis van de binnenhavens als logistieke knooppunten en belangrijke centra van economische, industriële en recreatieve activiteiten. Er wordt gewerkt aan een verankering van de binnenhavens in het regionale, provinciale, nationale en Europese transportbeleid. Ten slotte is professionalisering van havenbeheer een aandachtspunt.

In het nieuwe icon Beleids- en actieplan NVB  zijn actiepunten opgesteld vanuit de volgende invalshoeken:

  • Nationale (haven)netwerken;
  • Europese (haven)netwerken;
  • Professioneel havenbeheer;
  • Communicatie en promotie;
  • Projectadvisering;
  • Ondersteuning en financiën.

 icon Beleids- en actieplan NVB

 

 

 

Go to top