NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Position Paper van EFIP over de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

De Europese Commissie werkt momenteel aan haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, waarin de belangrijkste gebieden en initiatieven worden uiteengezet om het vervoer koolstofarm te maken. EFIP heeft besloten om samen met INE een position paper op te stellen waarin verschillende initiatieven worden gevraagd.

Als onderdeel van de Europese Green Deal ontwikkelt de Commissie een strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Het zal de belangrijkste gebieden en initiatieven op het gebied van vervoer en mobiliteit uiteenzetten waarop de Commissie zal nadenken over beleidsmaatregelen die de komende jaren en daarna zullen worden genomen.


De strategie zal gericht zijn op maatregelen om de impact op de uitstoot van broeikasgassen, op het milieu en op de gezondheid van onze burgers in het algemeen, te verminderen en de verschuiving naar duurzamere mobiliteit te versnellen. De strategie zal ook benadrukken dat deze doelstellingen moeten worden bereikt, terwijl de transportsector moet worden gemoderniseerd en tegelijkertijd slimmer, digitaler, inclusiever en een innovatieve toonaangevende industrie moet worden gemaakt. Het zal ook betrekking hebben op gebieden als veiligheid en beveiliging, sociale aspecten (waaronder toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid), connectiviteit en kwesties van de interne markt, en de externe dimensie waar veranderingen nodig zijn om een ​​vervoerssector mogelijk te maken die geschikt is voor een schone, digitale, inclusieve en moderne economie.

Om deze strategie voor te bereiden, heeft de Commissie een raadpleging gelanceerd om input van de sector mogelijk te maken. Gezien het belang van de komende strategie moet de stem van de binnenhavens als “Enablers of Green Logistics” op een beknopte en krachtige manier worden gehoord. EFIP heeft besloten om samen te werken met Inland Navigation Europe (INE) om hun stem te versterken. Zij hebben een gezamenlijk position paper opgesteld waarin ze rekening houden met de vele prioriteiten die er in de loop der jaren hebben ontwikkeld.

  • Klik hier voor de position paper van de EFIP / INE.

 

Go to top