Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Geslaagde informatiebijeenkomst over Decentralisatie Uitkering Binnenhavens

 Op 16 april organiseerde Buck Consultants International (BCI) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) de ronde tafelbijeenkomst over de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB). Circa 20 deelnemers uit verschillende havengemeenten en regio's hebben aan de bijeenkomst deelgenomen. Onder voorzitterschap van Peter Colon, managing partner bij BCI zijn de deelnemers geïnspireerd door de toelichtingen van Lijdia Pater-de Groot, Herman Taal en Irene van Dongen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft eind 2011 de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) gepubliceerd, ook wel de derde tranche van de Quick Wins Binnenvaart regeling genoemd.

De DUB is gericht op het versterken van het landelijke netwerk van binnenhavens met container-faciliteiten langs hoofdvaarwegen en is bedoeld als stimulans voor gemeenten of samenwerkings-verbanden van gemeenten en andere decentrale overheden die bereid zijn te investeren in infra-structuur van een nieuw of bestaand binnenhavengebied. De gebiedsontwikkelingen moeten ook een bijdrage leveren aan de versterking van het duurzaam en professioneel binnenhavenbeheer en aan samenwerking in regionaal verband. Tijdens een informatiebijeenkomst is op een praktische manier ingegaan op aandachtspunten van de DUB-regeling.

 

Go to top