Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben begin 2016 het Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland vastgesteld, bestaande uit een Mobiliteitsvisie 2028 en een Mobiliteitsprogramma 2017-2019.

Eén van de speerpunten in het Mobiliteitsplan is een goede bereikbaarheid van bedrijven en de Zeeuwse havens. De Provincie wil aan de slag met corridormanagement binnenvaart en betere benutting van sluizen. Ook multimodale ontsluiting van weg, water en spoor is een belangrijke actie.

Het Mobiliteitsplan is hier te downloaden. Het ligt van woensdag 20 januari tot en met woensdag 2 maart 2016 ter inzage. Hier kunt u de publicatie in het Provinciale blad lezen.

 

Go to top