Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Huizinga geeft miljoenensubsidie voor binnenhavens

De Nederlandse binnenhavens krijgen een extra impuls van 64 miljoen euro voor kwaliteitsverbetering en betere bereikbaarheid. Dat heeft staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vandaag bekend gemaakt. In Hengelo zegde de staatssecretaris 8,3 miljoen toe voor de verbetering en doorontwikkeling van natte bedrijventerreinen in Twente. “Als de economie weer aantrekt, moeten de schepen immers opnieuw op volle kracht vooruit”, aldus de staatssecretaris.

 

In totaal kunnen 36 binnenhavenprojecten verspreid door heel het land een subsidie tegemoet zien uit de tweede tranche van de regeling quick-wins binnenhavens. Voor alle projecten geldt dat het rijk en de gemeente c.q. regio ieder de helft van de investering voor hun rekening nemen. “Goede en bereikbare binnenhavens zijn niet alleen belangrijk voor de regionale economie. Zij zijn ook onmisbare schakels voor Nederland als land van transport en logistiek”, stelde de staatssecretaris. Binnen de logistieke sector is de binnenvaart belangrijk: 30 procent van het goederenvervoer in Nederland gebeurt per schip. Een vorm van transport die stil en veilig is en driemaal energie-efficienter dan een vrachtauto die hetzelfde vervoert.

 

De staatssecretaris wil juist nu blijven investeren in de binnenvaart. Als de economie weer aantrekt, moet de sector klaar zijn voor de toekomst. Daarom geeft Huizinga met financiële middelen uit het aanvullend beleidsakkoord ook een impuls aan de verbetering van vaarwegen. Zij investeert de komende jaren 125 miljoen euro in de versnelling van het onderhoud van vaarwegen.

 

De tweede tranche van de quick-win subsidieregeling is eind april 2009 opengesteld. Bij de eerste tranche heeft de staatssecretaris in totaal 26 miljoen euro toegekend aan 32 projecten. Dit betekent dat met het programma quick wins binnenhavens in totaal een bedrag van 91 miljoen euro wordt geïnvesteerd voor verbetering van 68 binnenhavens; voor alle projecten geldt dat door de regio een zelfde bedrag wordt geïnvesteerd.

 

Go to top