NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Bereikbaarheid bedrijven over water krijgt forse steun van EZ

Het Ministerie van Economische Zaken gaat fors bijdragen aan een project om bedrijven en bedrijventerreinen in de Noordvleugel van de Randstad bereikbaar te maken over water. De haven van Amsterdam start een project samen met de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en diverse gemeenten om bedrijven en bedrijventerreinen goed aan te sluiten op de waterwegen, waardoor veel goederenvervoer via het water kan worden afgewikkeld. Dit project wordt voor de ene helft gefinancierd door de regionale partners en de andere helft door EZ, in het kader van het programma “Pieken in de Delta” Het gaat hier om ruim €1,- miljoen, over een periode van 3 jaar.


In december 2004 bracht de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens een rapport uit met als titel ”Blueports, knooppunten voor de regionale economie”. Hierin werd de enorme waarde en potentie aangetoond van binnenhavens en watergebonden bedrijventerreinen voor economie, logistiek en duurzaamheid. Ook werden diverse knelpunten gesignaleerd die deze ontwikkeling frustreerden.

EZ, als een van de deelnemers aan deze invloedrijke studie heeft hieruit nu beleidsconclusies getrokken en draagt bij aan het wegwerken van knelpunten.

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) juicht dit initiatief toe omdat dit wederom een bewijs is dat er nu breed aandacht begint te komen voor de voordelen van vervoer over water als een goede oplossing om knelpunten in het vervoer te verminderen en de logistiek te verduurzamen.

De betrokkenheid van EZ benadrukt het economisch belang van deze ontwikkeling.


Op 24 april jl. wijdde AT5 een TV-rapportage aan deze ontwikkeling.

 

Go to top