Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Invloed spudpalen binnenschepen op bodembescherming

Reguliere binnenvaartschepen worden steeds vaker voorzien van telescoop spudpalen. Deze kunnen als hulpmiddel worden gebruikt bij het aanmeren. Spudpalen zullen dan ook in toenemende mate gebruikt worden bij het afmeren van het schip voor een kademuur.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft onderzocht of plaatsing van telescoop spudpalen op de bodem schade veroorzaakt aan de bodembescherming en meer specifiek aan het geotextiel onder de bodembescherming.

Er is een serie praktijkproeven uitgevoerd, waarbij de in de praktijk optredende maximale belastingen als gevolg van spudpalen zo goed mogelijk zijn gesimuleerd. Het primaire doel van het onderzoek was inzicht verwerven in het effect van diverse typen telescoop spudpalen op de bodembeschermingen.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden icon HBR - Invloed binnenvaart spudpalen op bodembescherming

Conclusie is dat het gebruik van de beproefde typen spudpalen van binnenvaartschepen op bodembeschermingen voor kademuren acceptabel is.

Havens kunnen dan ook overwegen om gebieden in een haven aan te wijzen als zogenaamde spudpaal locaties.

 

Go to top