Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havenmonitor Port of Twente

In de ranglijst van Logistieke HotSpots van Nederland - 2020 is Twente voor het vijfde opeenvolgende jaar gestegen, van de 8e naar de 6e plaats. Het belang van Twente als vestigingslocatie voor logistieke bedrijven groeit. Wederom een stap in de richting van de in de Binnenhavenisie 2017-2030 geformeleerde regionale ambitie "Twente in de top-3 logistieke hotspots".

Het Havenbedrijf Twente, een samenwerkingverband tussen de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem, heeft deze ambitie verwerkt in een uitvoeringsagenda waarin de Twentse binnenhavens, met de daaraan gelegen bedrijventerreinen, een belangrijke bijdrage zullen leveren in de verdere doorontwikkeling van het Twentse logistieke cluster en de bijdrage aan de regionale economie.

De acht binnenhavens van de Twentekanalen vormen samen een van de grootste binnenhavens van Nederland. Ze vormen met de havengeboeden belangrijke knooppunten binnen Twente en de Achterhoek als logistieke hotspots, waar bedrijven werkgelegenheod en toegevoegde waarde creëren.

Voor het signaleren van de economische ontwiklein gvan de havens en haventerreinen heeft het Havenbedrijf Twente in samenwerking met Kennispunt Twente een havenmonitor ontwikkeld  waarin meerjarige gegevens over de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt per havengebied zijn opgenomen.

Klik hier voor de havenmonitor van Port of Twente

 

Go to top