NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Horizon 2020 call – inschrijven kan tot 26 januari 2021

Horizon 2020 is een EU onderzoeks- en innovatieprogramma, waarbij financiering beschikbaar gesteld wordt gedurende een periode van 7 jaar (2014-2020). In goede samenwerking met brancheorganisatie European Federation of Inland Ports (EFIP), houden wij op de hoogte van de zogenoemde Horizon 2020 calls.

De Europese Commissie heeft haar oproep tot het indienen van voorstellen geopend onder het thema ‘Groene luchthavens en havens als multimodale knooppunten voor duurzame en slimme mobiliteit’. De oproeptekst is enigszins gewijzigd sinds de ontwerptekst om een ​​kleine mate van flexibiliteit te kunnen bieden bij het kiezen van de acties die het project zal aanpakken.

De oproep maakt deel uit van een pakket van 8 thematische gebieden, die samen een budget van 1 miljard EUR dragen. Voorstellen hoeven nu niet aan alle 8 genoemde aspecten te voldoen, maar aan 6 van de 8. Eén aspect daarbij is verplicht: Demonstratie van geïntegreerde emissiearme energievoorziening en -productie in havens. De deadline voor de oproep is 26 januari 2021.

  • Klik hier voor meer informatie over deze call.
  • Algemene informatie over het werkprogramma ‘Horizon 2020’ leest u hier.

 

 

Go to top