NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Gezamenlijk havenbedrijf Zwolle, Kampen en Meppel

De regio Zwolle, Kampen en Meppel wil meer samenwerken met grote zeehavens en op termijn zelfs coasters ontvangen.

Met de oprichting van een gezamenlijk havenbedrijf denken de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel goede deals te kunnen sluiten met grote zeehavens aangaande containervervoer. Veel is nog onbekend. “Later dit najaar gaan de gesprekken tussen de gemeenten verder. Over een halfjaar is er naar verwachting meer duidelijkheid. Hoe de samenwerking met de zeehavens vorm moet krijgen, gaan we nog concreet bespreken”, zegt verantwoordelijk wethouder Pieter Treep van de gemeente Kampen.
De containerterminals van Kampen en Meppel slaan in 2013 rond de 60.000 containers over. De containerterminal in de Zuiderzeehaven in Kampen is in oktober opengegaan. De regio slaat ongeveer 6,5 miljoen ton goederen per jaar over. In Hengelo, dat de grootste haven van Overijssel heeft, wordt jaarlijks 3,5 miljoen ton aan goederen overslagen.
Coasters kunnen de Zuiderzeehaven in Kampen vooralsnog niet aandoen. “ Schepen tot Categorie 5a zijn welkom. Het water in de Zuiderzeehaven is 4,7 meter diep, terwijl het water in een deel van het IJsselmeer slechts 3,5 meter diep is. Hier wordt al aan gewerkt. Wij zijn momenteel druk aan het lobbyen in Den Haag, want wij zouden graag zien dat de sluizen in Kornwerderzand op de Afsluitdijk zo snel mogelijk worden verbreed en dat de vaargeulen worden uitgediept. Als dit gebeurt dan kan de Zuiderzeehaven straks ook kustvaartschepen ontvangen en hoeven ze niet meer via Amsterdam te varen”,  aldus Treep.

Bron: www.maritiemnederland.com

 

 

 

Go to top