NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nederlandse binnenhavens & financiële steun uit Europa

Op dit moment speelt er veel in Europa wat belangrijk kan zijn voor de Nederlandse binnenhavens. De vraag is: "Op welke wijze kunnen Nederlandse binnenhavens, die deel uitmaken van het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) gebruik maken van beschikbare Europese middelen?" De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) zal in het eerste halfjaar van 2014 een student hiernaar onderzoek laten doen.

Na veel inzet van onder meer de NVB en de EFIP wordt in "Brussel" ingezien dat binnenhavens integraal deel uitmaken van het zo belangrijk achterlandnetwerk. Er is budget beschikbaar voor het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk te komen. In de nieuwe TEN-t-regeling zijn er zogenaamde 'core and comprehensive ports' en 9 (vervoers) corridors.

In Brussel is behoefte aan inzichten welke projecten te verwachten zijn en door welke partijen aanspraken kunnen/zullen worden gemaakt op beschikbare middelen. Europese organisaties als EFIP en ESPO zijn druk aan het inventariseren.

 

FreyaDiepeveen

NVB: "Werkelijkheid is dat Nederlandse binnenhavens moeilijk aan de beschikbare Europese middelen komen en dat het lastig is aan diverse eisen te kunnen voldoen. Dit heeft onder meer te maken met de benodigde cofinanciering, maar ook beschikbare kennis, tijd en beleidsmatige keuzes".

 

27 januari start Freya Diepeveen met haar onderzoek in opdracht van de NVB. Freya heeft dan haar Minor Maritime and Port Management aan de Rotterdam Mainport University afgerond en studeert af voor de opleiding HBO Logistiek & Economie aan Windesheim in Zwolle. De student zal in opdracht van de NVB onderzoek doen op welke wijze Nederlandse binnenhavens, die deel uitmaken van het Europese Core en Comprehensive netwerk gebruik kunnen maken van beschikbare Europese middelen. De student zal onderzoek doen, inventariseren welke projecten er in de relevante binnenhavens spelen en een adviesrapport opstellen.

Begin april zal de NVB haar leden uitnodigen voor een informatieve bijeenkomst over het onderwerp Nederlandse binnenhavens & financiële steun uit Europa.

 

Go to top