Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

COVID-19: Transport keeps us going

Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de COVID-19 (corona) tot een pandemie verklaard en hebben regeringen wereldwijd uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De transportsector speelt een cruciale rol bij de levering van goederen, met name medicijnen, medische apparatuur, voedsel en andere essentiële goederen die nodig zijn om deze crisis te boven te komen. De transportsector blijkt ook een essentieel instrument te zijn in deze tijd waarin veel Europese burgers beperkt zijn in hun mobiliteit.

De Europese verenigingen die vervoer, infrastructuurbeheerders, operators, werknemers in alle vervoerswijzen en logistiek vertegenwoordigen, aannemers, lokale en regionale autoriteiten, logistieke dienstverleners, verladers, gebruikers en leveranciers van uitrusting in de zee, (binnen)havens , binnenwateren, spoorwegen, wegen, fiets-, luchtvaart- en intermodale sectoren, evenals ondersteunende industrieën en bedrijven geven gezamenlijk een verklaring uit. European Federation of Inland Ports (EFIP) is één van deze ondertekenaars van deze verklaring.

De ondertekenaars:

  • Benadrukken van de sleutelrol die transport en logistiek spelen voor de levering van essentiële goederen in deze kritieke periode: benadrukken dat transportinfrastructuur in dit opzicht kritieke infrastructuur is;
  • Toon hun respect en steun aan alle werknemers in de toeleveringsketen die de continuïteit van transportdiensten, het verkeer van goederen en essentiële goederen mogelijk maken, evenals de repatriëring van gestrande burgers, en aldus een belangrijke rol spelen bij het helpen van de Europese burgers om te overwinnen deze crisis;
  • Roept de lidstaten op om soepele grensovergangen voor vrachtvervoer mogelijk te maken, zowel binnen de EU als met derde landen, in dit verband de totstandbrenging van groene vrachtstroken volledig te steunen in coördinatie met de betrokken belanghebbenden op vervoersgebied;
  • De maatregelen en acties ondersteunen die op EU-niveau en door nationale regeringen zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 binnen de perken te houden en de lidstaten op te roepen hun reactie op de COVID-19 te coördineren en de richtlijnen van de Europese Commissie inzake grensbeheer te volgen;
  • Herhalen dat het belangrijk is de gezondheid en veiligheid van transportmedewerkers te beschermen, met name door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen, en toegang tot schoon en gedesinfecteerd sanitair, eten en drinken;
  • Benadrukken dat de transport- en logistieke sector gebaseerd zijn op fysieke arbeidskrachten en roept de Europese Commissie en de lidstaten op om haar mobiliteit te vergemakkelijken, met inbegrip van de repatriëring van de transportarbeiders;
  • Dring er bij de beleidsmakers op aan de zwaar getroffen vervoerssector bij te staan ​​bij haar herstel, om toekomstige connectiviteit voor zowel passagiers als vracht te verzekeren, en de slagaders van de interne markt nieuw leven in te blazen zodra de crisis voorbij is.
     

"De goederenstroom blijft essentieel in deze kritieke periode. Als zodanig moet de vrije goederenstroom door de EU worden gegarandeerd. Bovendien moeten we al degenen die werkzaam zijn in transport en logistiek ondersteunen en beschermen. Hun bijdragen om deze crisis te boven te komen, zijn van vitaal belang. In tijden van nood spelen binnenhavens en binnenwateren een essentiële rol om de Europese burgers, gezondheidsdiensten en bedrijven een consistente goederenstroom te bieden om deze crisis te doorstaan. Als zodanig roept EFIP de lidstaten op om de aanbevelingen van de Commissie, die ervoor zorgen dat goederen tijdens deze crisis blijven stromen ”, zegt Turi Fiorito, EFIP-directeur.

Deze bovenstaande tekst is een vertaling van de Engelse versie op de website van EFIP.

 

Go to top