Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

De Binnenhavenmonitor

Onderzoek naar de beste methode om het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens te monitoren


De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft laten onderzoeken of de huidige studies naar het economisch belang van binnenhavens kunnen worden door ontwikkeld naar een Binnenhavenmonitor. De NVB is er van overtuigd dat beschikbaarheid van cijfers van het economisch belang van het geïntegreerde netwerk van de Mainports, Greenports en Blueports onontbeerlijk is.

De NVB heeft eerder het economisch belang van Nederlandse binnenhavens in kaart laten brengen. De resultaten hiervan  staan in de rapporten "Blue Ports: knooppunten voor de regionale economie" en "Blue Ports, de onmisbare schakels". In 2012 was de toegevoegde waarde van de Nederlandse binnenhavens € 13,2 miljard. Met de inzichten van dit soort onderzoeken kunnen Nederlandse binnenhavens op een volwaardige wijze worden meegenomen in het beleid en de besluitvorming.

Een bij de Erasmus Universiteit afstuderende masterstudent is bij het onderzoek begonnen met een uitvoerig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is aan ter zake deskundige experts om input gevraagd. Dit zijn: Michiel Nijdam van de Erasmus Universiteit, Arwen Korteweg van het Havenbedrijf Rotterdam, Harry Webers van Policy Research en Irene van Dongen van Buck Consultants. Tenslotte is de methode getest in een Nederlandse binnenhaven - Bergen op Zoom - met positieve resultaten.

In het onderzoek is ook nadrukkelijk gekeken naar de verschillende projecten in Europa die zich ook richten op het economisch belang van binnenhavens. De NVB zal haar kennis delen met andere Europese partners en met Portopia, een overkoepelend Europees project waarin binnenhavens een groot aandachtspunt zijn.

Geconcludeerd is dat de methode die gebruikt is voor de eerdere Blue Ports-rapporten, met enkele aanpassingen, de meest optimale methode is om het economisch belang van binnenhavens te monitoren. Geconstateerd is dat de beschikbaarheid van de benodigde data bij de verschillende havens de grootste bottleneck is. De onderzoeker heeft daarom voor de NVB en voor de havens een handleiding opgesteld waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe de directe en indirecte toegevoegde waarde van de havens kan worden berekend.

binnenhavenmonitor-flow

Aan de slag
Het allerbelangrijkste is commitment van de Nederlandse havens en beschikbaarstelling van de juiste data. Voor de uitvoering van de eerste twee stappen, de bepaling van de lijst met havengebonden bedrijven en het verzamelen van de werkgelegenheidscijfers is medewerking van de havens nodig. De NVB zal de komende periode gebruiken om de laatste drie stappen van de methode, waarmee het economisch belang wordt berekend en in cijfers wordt uitgedrukt, te automatiseren.
In samenwerking met de leden, de Nederlandse havens, zal de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens de komende tijd aan de slag om de Binnenhavenmonitor tot een succes te maken.
Bij publicaties op de NVB website vindt u volgende documenten:

 

 

Go to top