Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Uitnodiging CEF Transport/TEN-T Infodag 29 oktober 2014

Op 29 oktober 2014 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de CEF Transport/TEN-T  informatiebijeenkomst.  Deze is bedoeld voor  overheden, brancheorganisaties, semipublieke organisaties,  NGO's  en het bedrijfsleven.
Dit is het programma van deze dag.

Tijdens deze Infodag  wordt  uitgebreid  ingegaan op het financieringsinstrument Connecting Europe Facility en het Trans-European Network - Transport. Er zal aandacht zijn voor de inhoud, het proces en de spelregels van de  eerste call for proposals, die op 11 september 2014 is geopend, om tot zoveel mogelijk succesvolle projectvoorstellen uit Nederland te komen. Daarnaast is er voldoende ruimte  voor netwerken.

Over CEF Transport/TEN-T
Met subsidies vanuit het CEF/TEN-T programma stimuleert de Europese   Unie  projecten  die het vervoersnetwerk binnen de Europese Unie verbeteren. Het programma heeft als doel om binnen de Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk te komen voor het vervoer over land, water en door de lucht. Er is bijna 12 miljard euro beschikbaar in de periode van 2014 tot 2020.

Tijdens de Infodag worden de volgende workshops  gehouden:

 • Geluidsreductie treinen en reductie van spoorlawaai
  Welke maatregelen zijn mogelijk om de geluidoverlast voor mensen die dicht langs het spoor wonen op een kosteneffectieve wijze reduceren, om verdere groei op het spoor te realiseren?
 • Transport innovatie/samenloop met Horizon2020
 • Welke innovaties kunnen onder CEF Transport/TEN-T en welke bij innovatieprogramma’s als Horizon2020?
 • De Europese ambitie van internationaal multimodaal goederenvervoer
  De kansen van provinciale/regionale projecten om TEN-T ondersteuning te krijgen.
 • Financieringsinstrumenten (Engels gesproken)
  Een overzicht van mogelijkheden om marktkapitaal, dat nodig is het hoogwaardige trans-Europese vervoersnetwerk te realiseren, te mobiliseren.
 • Corridors en gebiedsontwikkeling
  Behalve optimalisering van de transportcorridors biedt CEF Transport voor regio's en steden gelegen aan de corridors een belangrijke stimulans om samen te werken op het gebied van innovatie, kennisuitwisseling maar ook cultuur en toerisme. Hoe pak je dat aan?

Via deze website kunt u zich aanmelden.

Voor meer informatie kunt u terecht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via rvotent@rvo.nl
Ook kunt u bellen met: Dhr. Lambert Smeets, tel. 088 - 602 25 96 en/of Dhr. Wim Vergeer, tel. 088-602 26 95

 

 

 

Go to top