NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havens roepen EU-leiders op het budget voor vervoersinfrastructuur veilig te stellen

Op 22 en 23 november zullen de Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen zijn om te beslissen over het meerjarig financieel kader, de totale Europese begroting voor de jaren 2014-2020 en de budgetten toe te wijzen aan de verschillende beleidsterreinen.
Europese zee-en binnenhavens beseffen dat alle regeringen met budgettaire beperkingen worden geconfronteerd, maar ze dringen er bij de Europese leiders op aan om niet te tornen  aan het bedrag van 31,7 miljard euro, wat eerder is uitgetrokken voor het Europese vervoerssysteem en infrastructurele investeringen.

De directeur van de Europese Federatie van Binnenhavens (EFIP), Isabelle Ryckbost: "Het nieuwe TEN-V-beleid is het resultaat van meer dan twee jaar van onderhandelingen met alle lidstaten en belanghebbenden. De voorgestelde TEN-T-begroting is gebaseerd op een concreet plan. Het zou jammer zijn als de Europese leiders snijden in deze begroting en het plan. In dat geval zullen de regeringen een "plan B" moeten voorbereiden en kijken naar andere, waarschijnlijk moeilijker en duurdere middelen om de Europese doelstellingen te halen in termen van groei, duurzaamheid en werkgelegenheid. "

De strijd voor de begroting lijkt nu te gaan tussen vervoer en andere beleidsterreinen, zoals cohesie en landbouw. We moeten echter niet vergeten dat vervoersinfrastructuurprojecten niet alleen de transportsector en haar stakeholders te dienen ", zei ESPO secretaris-generaal Patrick Verhoeven," Een naadloos Europese vervoersnetwerk versterkt de interne samenhang van de EU en dient tal van andere sectoren, waaronder de landbouw. Zeehavens zijn bijvoorbeeld de belangrijkste toegangspoorten voor de EU-uitvoer van landbouwproducten. "

Reeds in het voorjaar namen EFIP en ESPO het voortouw in een campagne, opgezet door 28 Europese transport organisaties, om de TEN-T-begroting veilig te stellen. Beide organisaties hebben ook hun leden aangemoedigd de verklaring, die een paar weken geleden werd geïnitieerd door de vice-voorzitter Siim Kallas, te ondertekenen.

 

 

Go to top